90. výročie vzniku PŠK

10.08.2018, Denis Poruban

Vážení priaznivci futbalu, 

 

      Podjavorinský športový klub Bzince pod javorinou si v tomto roku pripomína 90.rokov od svojho založenia. Futbal v našej obci sa „dožíva“ krásneho jubilea, ktoré by mu mohlo v dobrom závidieť veľa futbalových klubov. Svedčí to o tom, že PŠK mal a má vo svojich radoch po dlhé roky správne odhodlaných a zapálených ľudí. Futbalisti, funkcionári a fanúšikovia v našej obci dokazujú, že futbal bol a je ich srdcovou záležitosťou už 90 rokov.

     Naša obec mala veľké šťastie v osobe pána učiteľa Antonína Prouzu, rodáka spod Krkonoš. Bol nielen dobrý pedagóg, ale i zanietenec pre šport. Už v roku 1928 inicioval spolu s niektorými domácimi zanietencami Dudák, Valo, Teplička, Okrucký, Šimko... založenie Podjavorinského športového klubu Bzince. Prvým predsedom bol Milan Dudák. Na tento dátum môžeme byť právom hrdí, pretože napríklad v susednej Lubine bol futbalový klub založený až o štrnásť rokov neskôr.
Prvé futbalové ihrisko bolo na dolnom konci Dolných Bziniec oproti dnešnému ihrisku, na pravej strane potoka. Cez leto sa tu usporadúvali tanečné zábavy, cvičenia Sokola a pochopiteľne futbalové zápasy. Čas ukázal, že toto miesto nebolo vybrané najvhodnejšie. Futbalová lopta často končila v blízkom potoku. Jej lovenie trvalo neraz veľmi dlho a bolo len otázkou času, kedy sa na tento účel vyberie vhodnejšie miesto. Prístup bol len po drevenej lávke a počas záplav bol nebezpečný.

       90.rokov v živote človeka je solídnym vekom, v ktorom má právo sa človek trochu pozastaviť a obhliadnuť za seba. V „živote“ futbalovom však takéto pozastavenie môže trvať iba krátko. Krátko sa stretnúť s priateľmi, spoločne pospomínať na krásne futbalové roky, oceniť slovom a spomienkou všetkých, ktorí obetovali pre futbal v Bzinciach pod Javorinou dlhší alebo kratší úsek svojho života. No myšlienky nám musia bežať rýchlo ďalej. Čo v novom súťažnom ročníku, ako čo najlepšie pripraviť všetko potrebné pre súčasných a budúcich futbalistov, ako priniesť našim fanúšikom ďalšie pekné zážitky z futbalu. A to je to čo nás musí aj v súčasnej ťažkej situácii spájať.

     Nepoužil som slová o ťažkej situácii náhodou. Ako sa hovorí, "kto nič nerobí, nič nepokazí". My vo výbore PŠK sme však, dovolím si povedať, v uplynulých rokoch robili. Tak ako sme mohli a vedeli a myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Samozrejme nie všetko sa nám podarilo. Či už to boli výmeny trénerov, doplňovanie hráčskych kádrov, širšie zapojenie sa rodičov a fanúšikov do činnosti mužstiev alebo získanie stabilného sponzora. Môžem však za seba aj všetkých, ktorí vo výbore alebo na trénerských funkciách pôsobili povedať, že vždy sme sa snažili rozhodnúť v záujme klubu. PŠK ako taký sa posunul ďalej. Vďaka Koncepcii prípravy mladých futbalistov sme sa zamerali na zapojenie všetkých kategórií mládežníckych mužstiev do súťaží. Dnes máme v súťažiach ObFZ Trenčín 3 mládežnícke mužstvá. Cieľ bol a je jasný - výchova vlastných odchovancov pre "A" mužstvo. Už štvrtý rok sa nám darí posúvať z kategórie do kategórie hráčov, našich odchovancov. Už dva roky dostávame vďaka tomu, že máme mládežnícke mužstvá, časť členských poplatkov späť od SFZ. Prvý krát v minulom roku sme od SFZ dostali kredity na nákup materiálov a služieb vďaka tomu, že máme mládežnícke mužstvá. Všetky mužstvá majú potrebné zabezpečenie ako po stránke materiálovej, tak po stránke trénerskej, zlepšila sa starostlivosť o ihrisko a jeho najbližšie okolie, vybudovalo sa detské a volejbalové ihrisko, vybudovalo sa sedenie pre fanúšikov. Organizujeme turnaje nielen futbalové ale aj volejbalové a stolnotenisové. Či bol a je tento posun dostatočný alebo nie zostáva zhodnotiť vám, členom a fanúšikom PŠK.

Za druhý polrok 2017 a rok 2018 však prežíva náš futbal ťažké chvíle zásluhou starostky obce, ktorá sa snaží futbal v našej obci zlikvidovať. Napriek podpísanej dotačnej zmluve v roku 2017 a schváleným dotáciám na rok 2018, nevyplatila futbalovému klubu dotácie za rok 2017 a  za rok 2018. Petíciu s 241 podpismi, ktorú sme spoločne s hráčmi a fanúšikmi zorganizovali v závere roku 2017, hodila v podstate do koša - odmietla ju zobrať na vedomie. Rovnako nerešpektuje uznesenia Obecného zastupiteľstva, ktoré nám dotácie schválilo. Rok 2017 a zatiaľ aj rok 2018 prežíva klub len vďaka získaným 2% z daní, členských poplatkov, podpory zo strany SFZ a podpory fanúšikov. Boli sme donútení minimalizovať náklady na činnosť všetkých 4 mužstiev. No ideme ďalej a nevzdávame to.

      Za uplynulých 90.rokov prešiel bzinský futbal mnohými zmenami, či už hráčskych generácií, futbalových ihrísk, postupov a zostupov. „Prežil“ v ťažkých časoch pred vojnou, po vojne, obdobie socializmu ako aj obdobie po roku 1989 až do dnešných dní. Vždy to bolo vďaka chuti vás futbalistov hrať futbal nielen ako svoju záľubu, ale hrať futbal pre ľudí. Verím, že táto vlastnosť nám pomôže spoločne prekonať aj súčasnú nepriaznivú situáciu.

      Dovoľte mi poďakovať všetkým tým, ktorí sa za 90 rokov pričinili o dobré meno bzinského futbalu či už ako hráči, funkcionári alebo podporovatelia. Poďakovať sa vám fanúšikom, ktorí si nájdete chvíľku času a prichádzate pravidelne  na ihrisko, aby ste podporili naše futbalové mužstvá pri jednotlivých zápasoch.

 

"Spojme sa pre bzinský futbal"

 

 

predseda

Ing. Dušan Málik

Prečítané: 107x