13.03.2020, Denis Poruban

Stanovisko ObFZ Trenčín k aktuálnej situácii

13.03.2020, Denis Poruban

Stanovisko ObFZ Trenčín k aktuálnej situácii.

Oblastný futbalový zväz Trenčín, tak ako väčšina ostatných športových

zväzov vníma aktuálnu situáciu na Slovensku a pozorne sleduje všetky kroky

kompetentných orgánov SR.

Z rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky a následne SFZ boli prerušené

všetky športové súťaže na Slovensku na dva týždne a na základe tohoto

rozhodnutia sme pristúpili k prerušeniu súťaží OBFZ Trenčín vo všetkých

vekových kategóriách.

Akonáhle bude známy termín možného spustenia súťaží, operatívne

zasadne Výkonný výbor ObFZ Trenčín a spoločne so zástupcami jednotlivých

komisií, ktoré majú v kompetencii riadenie súťaží rozhodne o ďalšom postupe a

následne budeme okamžite informovať športovú verejnosť. Ubezpečujem

kluby, že VV ObFZ Trenčín urobí maximum pre regulárne dohratie súťaží. Ak si

to situácia bude vyžadovať, tak posunieme termín ukončenia súťaží aj na

neskorší dátum.

Teraz by boli akékoľvek rozhodnutia predčasné a preto prosíme kluby

o zhovievavosť a porozumenie.


V Trenčíne dňa 13.3.2020 

Gróf Ivan, predseda ObFZ Trenčín

Prečítané: 242x