Úradná správa OdK č. 10

06.07.2018, Denis Poruban

Úradná správa č. 10.  OdK ObFZ Trenčín zo dňa  3.7. 2018

 

 

  1. OdK ObFZ Trenčín ako príslušný odvolací orgán na svojom zasadnutí dňa 14.6. 2018 v Trenčíne , 26.6. 2018 na Myjave,  prerokovala odvolanie FK SPP Veľké Bierovce – Opatovce   voči rozhodnutiu DK ObFZ Trenčín v US č. 27 - U 224 zo dňa 17.5. 2018 v ktorom DK rozhodla podľa SP čl. 56/p, RS B1.f a B18 c, i o nezabezpečení US , poriadku a neoznačenie usporiadateľov v stretnutí  6. Ligy dospelých TJ SPP Veľké Bierovce - Opatovce  -  Očkov a uložila pokutu vo výške 30 Eur  podľa RS B18i a rokovací poplatok 10 Eur.

OdK po vzhliadnutí vide záznamu zo stretnutia,  ktoré doručil  FK Veľké Bierovce - Opatovce, osobným vypočutím zástupcu FK Veľké Bierovce - Opatovce a osobným potvrdeným rozhodcu stretnutia,  že usporiadateľská služba bola zabezpečená v stanovenom počte a usporiadateľov osobne poznal skonštatovala, že US bola zabezpečená, ale usporiadatelia nemali na sebe oblečené rozlišovacie vesty.  Mali ich prehodené na oplotení  okolo hracej plochy a na lavici náhradníkov.

Rozhodnutie OdK:

Na základe týchto skutočností  OdK rozhodla rozhodnutie DK v US č. 27 - U 224 RS bod  B 18i  poplatok 30 Eur za nedostatočnú  usporiadateľskú službu zrušiť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

OdK  dôrazne upozorňuje FK Veľké Bierovce - Opatovce  na povinnosť cestou HU zabezpečiť všetkým členom US rozlišovacie vesty, ktoré budú mať počas stretnutí oblečené a usporiadatelia  budú identifikovateľní.  

 

  1.  OdK ObFZ Trenčín ako príslušný odvolací orgán na svojom zasadnutí dňa 14.6. 2018 v Trenčíne ,  26.6. 2018 na Myjave,  prerokovala odvolanie FK SPP Veľké Bierovce - Opatovce   voči rozhodnutiu DK ObFZ Trenčín v US č. 27 - U 222 zo dňa 17.5. 2018 v ktorom DK rozhodla podľa SP čl. 85/1,2 a DP čl. 16/1, 2 o pozastavení výkonu  funkcie HU Jurajovi Blahovi na 2 s.s nepodmienečne v 6. lige dospelí.

Rozhodnutie OdK :

OdK potvrdzuje rozhodnutie DK, ktoré bolo v súlade s príslušnými normami.

HU ani po opakovanom upozornení Delegátom stretnutia, nedokázal zabezpečiť , aby usporiadatelia mali oblečené rozlišovacie vesty a boli identifikovateľní.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                         Emil Podhradský

                                                                                         Predseda Odvolacej komisie ObFZ

 

 

 

Prečítané: 141x