Úradná správa OdK č. 9

06.07.2018, Denis Poruban

Úradná správa č. 9.  OdK ObFZ Trenčín zo dňa  3.7. 2018

 

 OdK ObFZ Trenčín ako príslušný odvolací orgán na svojom zasadnutí dňa 14.6. 2018 v Trenčíne , 26.6. 2018 na Myjave,  prerokovala odvolanie FK TJ Družstevník Očkov  voči rozhodnutiu DK ObFZ Trenčín v US č. 27 - U 216 zo dňa 17.5. 2018 v ktorom DK rozhodla podľa DP  čl. 49 1/e, 2/e  udeliť nepodmienečný trest výkonu športu v trvaní 12 mesiacov hráčovi Mariánovi Ščepkovi a pokutu 50 EUR za napadnutie delegovanej osoby.

OdK po vzhliadnutí vide záznamu zo stretnutia,  ktoré doručil  FK Veľké Bierovce - Opatovce, osobným vypočutím delegovaných osôb,  zástupcov zainteresovaných klubov,  kapitánov družstiev a priložených písomných materiálov zo stretnutia dospela k nasledujúcemu rozhodnutiu:

Rozhodnutie OdK:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

OdK  ruší  rozhodnutie DK v US č. 27 - U 216 zo dňa 17.5. 2018 podľa DP čl. 49 1/e, 2/e v ktorom bol hráč Marián Ščepko nepodmienečne potrestaný výkonom športu na  dobu 12 mesiacov od  18.5.2018.

  1. OdK rozhodla  podľa DP čl. 49 1/d, 2/d udeliť hráčovi Mariánovi Ščepkovi nepodmienečný trest pozastavenia výkonu športu  na dobu 3 mesiace od 18.5. 2018 do 10.8. 2018 a pokutu 50 EUR za napadnutie delegovanej osoby.

Dôvod rozhodnutia:      

OdK sa nestotožnila s rozhodnutím DK, ktorá hráča potrestala podľa DP čl. 49 1/e, 2/e .                      DK prihliadla len k popisu priestupku od asistenta 1,  ktorý bol napadnutý.  Nebrala do úvahy vyjadrenia rozhodcu a delegáta stretnutia,  ktoré boli odlišné od asistenta, ktorý svoje vyjadrenie k incidentu zaslal cez ISSD oneskorene a v úplne odlišnom  znení ako uviedol do Zápisu o stretnutí. Video záznam zo stretnutia,  osobné vyjadrenia delegovaných osôb k incidentu potvrdili,  že napadnutie delegovanej osoby  vykonané spôsobom,  ktoré nie je považované za násilie sa trestá podľa   DP čl. 49 1/d, 2/d.

 

  1. OdK rozhodla odstúpiť asistenta rozhodcu Ľubomíra Veseláka na doriešenie na Komisiu rozhodcov z dôvodu porušenia DP čl. 63 1/a, 2/a  v ktorom sa asistent dopustil administratívneho  pochybenia nesprávnym uvedeným údajov o incidente  voči nemu po skončení stretnutia, ktoré zaslal cez systém ISSD oneskorene a v úplne odlišnom znení ako uviedol do Zápisu o stretnutí, čo malo značný vplyv na rozhodnutie DK.

Rokovací poplatok OdK 10 Eur  zaplatí  FK Družstevník Očkov v mesačnej zbernej faktúre.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                         Emil Podhradský

                                                                                         Predseda Odvolacej komisie ObFZ

Prečítané: 289x