05.01.2020, Miroslav Tarabus

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č. 17 zo dňa 3. januára

05.01.2020, Miroslav Tarabus

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č. 17 zo dňa 3. januára

  

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č. 17 zo dňa 3. januára

 Výzva na uhradenie zbernej faktúry SFZ pod následkom disciplinárnych opatrení.

U165 OFK Vrbovce-DK dôrazne žiada klub o zaslanie dokladu o úhrade zbernej faktúry za 11.2019  v sume 56€ do 15.1.2020

U166 OŠK Tr.Stankovce-DK dôrazne žiada klub o zaslanie dokladu o úhrade zbernej faktúry za 11.2019 v sume 131€ do 15.1.2020

U167 TJ Jednota Hrachovište-DK dôrazne žiada klub o zaslanie dokladu o úhrade zbernej faktúry za 10.2019 v sume 54€ do 15.1.2020

U168 OŠK Lubina-DK dôrazne žiada klub o zaslanie dokladu o úhradu zbernej faktúry za 10.2019 v sume 37€ do 15.1.2020

U169 TJ Družstevník Bukovec-DK dôrazne žiada klub o zaslanie dokladu o úhrade zbernej faktúry za 10.2019 v sume 147€ do 15.1.2020

Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod.

Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 5.3.2020

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník predseda DK ObFZ Trenčín

Prečítané: 203x