02.10.1919, Miroslav Tarabus

Úradná správa DK č. 10

02.10.1919, Miroslav Tarabus

Úradná správa DK č. 10 zo dňa 3.10.2019

  

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č. 10 zo dňa 3. októbra 2019

  Pozastavenie výkonu športu /71/1 71/3a,b,d  9/1,2,3,4 od  30.9.2019:
 

U89 Patrik Patka (1221186) Vlára Luborča 6 liga Double Star Bet 4 s.s.N /45/1,2a/
U90 Lukáš Horčičák (1239402) SFK N.Ves 6 liga Double Star Bet  1 s.s.N /46/1b,2/
U91 Kopačka Pavol (1063229) Vlára Klúčové 6 liga Double Star Bet  1 s.s.N /37/3
U92 Martin Cik (1277115) Tatran Bobot 8 liga Double Star Bet sever 1 s.s.N /46/1b,2/
U93 Ján Záhora (1189280) 8 liga Double Star Bet NM 1s.s.N /37/3/
U94 Roman Žiška (1053945) MSK Lúka 8 liga Double Star Bet  NM 5 týždňov N /49/1b,2b/
U95 Lukáš Samotný (1242039) D.Srnie 8 liga Double Star Bet NM 3 týždne N /48/1c,2b/
U96 Peter Hargaš (1197432) D.Srnie 8 liga Double Star Bet NM 3 s.s.n /49/1a,2a/
U97 Marian Mišík (1081775) Kopaničiar Chvojnica 8 liga SE+MY 3 týždne N /48/1c,2b/
U98 Martin Belák (1269764) Loko T.Teplá 7 liga Double Star Bet sever 1 s.s.n /37/3/
U99 Luboš Smolka (1218375) Slovan D.Poruba 7 liga Double Star Bet  sever 3 týždne N /48/1c,2b/
U100 Miloš Hajas (1010959) D.Srnie 8 liga Double Star Bet  NM 2 týždne N /48/1c,2b/ od 26.9.2019 DK zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie/71/1,3a,d 9/1,2,3,4 18/1,3
U101 Pavol Kopačka (1063229) Vlára Klúčové 6 liga  Double Star Bet mesiace 9 N po vykonaní disc. opatrenia /37/3/ U91 /49/1e,2e  48/1c,2b  38/4 16/2,7  17/1,6,8  34/5 36/2b,i, 3,5/  

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárnej sankcie /41/1,2,3,4 :

U102 Karol Kantek (1156972) FK 1925 Pobedim 7 liga juh 1 týždeň  P od 3.10. do 31.12 2019 

U103 Peter Drahno (1138422) Očkov 6 liga 1 týždeň P od 3.10. do 31.12.2019 /U-70/  

Disciplinárne sankcie:

U104 Bradlan Košariská 8 liga SE+MY -Hološka Vladimír /T/ RP 10€, pokuta 30€, zákaz výkonu funkcie /T/a zákaz vstupu do priestorov umožnujúcich styk s DO 1 mesiac N od 30.9.2019 /48/1c,2b 16/1 19/1,2
U105 OŠK Hôrka nad Váhom 8. liga Double Star Bet – NM 10€ RP , pokuta na návrh ŠTK 50€ (SP čl. 82/1b, čl. 11, RS čl. 21/k)
U106 TJ Žihlavník Omšenie 8. liga Double Star Bet – TN 10€ RP, pokuta na návrh ŠTK 50€ (SP čl. 82/1b, čl. 11, RS čl. 21/k)

U107 PŠK Bzince pod Javorinou 5. Sportika LSŽ – Juh RP 10€, zákaz výkonu funkcie VM Marián Eliáš (1015863) na 1 mesiac, pokuta na návrh ŠTK 50€ (SP čl. 52/h, čl. 82/f, čl. 50/3, RS čl. 21/j) 

U108 TJ Slovan Zamarovce 6 liga Double Star Bet, RP 10€, na návrh ŠTK pokuta 50€ (SP čl. 56/j, RS čl. 21/k)

Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod.

Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 10.10.2019

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník predseda DK ObFZ Trenčín

Prečítané: 451x