Úradná správa DK č. 12

11.10.2018, Denis Poruban

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č.12 zo dňa 10.októbra 2018

1. Pozastavenie výkonu športu nepodmienečne (71/1,71/3a,9/1,2) od 12.10.2018: 

U084  Marek Sekula(1256175)  TJ Cementár H.Srnie, VII.liga sever, dospelí, 1 s.s.N(37/3).

2. Pozastavenie výkonu športu nepodmienečne (71/1,71/3a,b, 9/1,2) : 

U085  Patrik Veselý(1219237)  OŠK Lubina, VIII. liga NM, dospelí, na 4 týždne N od 12.10.2018, pokuta 50€ + 10€RP(DP čl.48/1c,2b) za hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe - hrubá urážka. Priťažujúca okolnosť 36/2a.

U086  Martin Kozic(1164033) TJ Klas Nová Bošáca, VIII. liga NM, dospelí, na 2 mesiace N od 5.10.2018, pokuta 50€ + 10€RP(DP čl. 48/1c,2b) za hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe - hrubá urážka. Výkon disciplinárnej sankcie prerušuje od 1.11.2018 do 22.3.2019. Priťažujúca okolnosť 36/2a.

U087  Lukáš Unčík (1217165) TJ Klas Nová Bošáca, VIII.liga NM, dospelí, na 3 s.s. N od 5.10.2018, pokuta 50€ + 10€RP(DP čl. 48/1a,2a) za hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe - kritika.

3. Pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie NEPODMIENEČNE za 5x(9x) ŽK (DP čl.17,37/5a) od 12.10.2018, poplatok 10€( RS B/a).

U088   Martin Babrnák(1166699) OFK Drietoma, VII.liga sever, dospelí.

4. Disciplinárne opatrenie:

U089 DK na základe odstúpenia ŠTK trestá TJ Klas Nová Bošáca pokutou 50€ (RS B/j) pre porušenie SP čl.82/1d - spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia TJ Družstevník Považany - TJ Klas Nová Bošáca.

U090  DK na základe zápisu zo stretnutia a podania rozhodcu stretnutia trestá Miroslava Machunku(1117160) TJ Klas Nová Bošáca, VIII.ligaNM, dospelí, pozastavením výkonu športu nepodmienečne na 1mesiac od 12.10.2018, pokutou 30€ za napadnutie delegovanej osoby v MFS TJ Družstevník Považany - TJ Klas Nová Bošáca(DP čl.49/1d,2d).

U091  DK na základe zápisu zo stretnutia nariaďuje  klubu TJ Družstevník Veľká Hradná v zmysle čl.43/2q, v záujme prevencie a prevýchovy mládeže, prerokovať disciplinárne previnenie Adama Ježíka(1319570), V.liga U15, sever za prítomnosti predstaviteľov klubu a mužstva starších žiakov. Menovaný  na záver MFS Veľká Hradná - Selec nevhodne reagoval na adresu rozhodcu stretnutia(viď. zápis zo stretnutia). Vykonanie nahlásiť cez ISSF systém na DK do 18.10.2018. 

U092 DK prerokovala podanie TJ Družstevník Hrádok - žiadosť o podmienečné upustenie zvyšku disciplinárnej sankcie uloženej hráčovi Jozefovi Sevaldovi(1240953) v uznesení U061. DK vzhľadom k závažnosti disciplinárneho previnenia menovaného, žiadosť zamieta. Podľa DP čl.39/1 je mimoriadne zníženie disciplinárnej sankcie možné len pri disciplinárnych previneniach previnilcov v súťažiach mládeže.

U093  MFS  9.kola TJ Slovan Dolná Poruba - TJ cementár Horné Srnie, VII.liga TN, sever, dospelí - v disciplinárnom konaní. DK predvoláva na svoje zasadanie podľa DP čl.73/5 dňa 18.10.2018 o 18,00hod:

- HR stretnutia: Matej Krchlík, AR1 Tomáš Ješko

- VM: Milan Suchý

- K mužstva: Peter Suchý

- HU stretnutia

TJ Slovan Dolná Poruba predloží zápisnicu policajného vyšetrovateľa, identifikuje reálneho HU, ktorý vykonával funkciu.

Povinnosť predvolaných zúčastniť sa zasadania DK vyplýva z DP čl.74/2.

U094 DK prerokovala podanie PŠK Bzince pod Javorinou o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie hráčov dorastu Tomáša Malíka(1379282) udeleného v US č.10, U062 a Martina Šulgana(1293164) udeleného v U066. DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie(DP čl.41/1) a stanovuje skúšobnú dobu na  obdobie (DP čl.41/2) od 11.10.2018 do 30.6.2019. Menovaní vykonali viac ako polovicu disciplinárnych sankcií. Disciplinárne sankcie v rámci súťaže mládeže splnili svoj účel. Poplatok 10€(RS B/a).

U095  MFS  9.kola TJ Slovan Rovnosť Krajné - FK Askoll Potvorice, VII.liga juh, dospelí - v disciplinárnom konaní. DK predvoláva na svoje zasadanie podľa DP čl.73/5 dňa 18.10.2018 o 17,30hod:

- HR stretnutia: Miroslav Kahun, AR1 Milan Podmajerský

- VM: Martin Pisara

- K mužstva: Radovana Keráka

- HU: Ivan Janeka

Povinnosť predvolaných zúčastniť sa zasadania DK vyplýva z DP čl.74/2.

U096 DK na základe odstúpenia ŠTK trestá FK 1925 Pobedím, V.liga U15 juh, 6.kolo, pokutou 30€ + 10€ RP(RS B/j, SP čl.82/1b, DP čl.59) za nenastúpenie na MFS.

U097 DK na základe odstúpenia ŠTK trestá FK AskollPotvorice, VII.liga juh, 10.kolo, pokutou 50€ + 10€ RP(RS B/j, SP čl.82/1b, DP čl.59) za nenastúpenie na MFS.

U098  DK na základe Odstúpenia ŠTK a zápisu zo stretnutia trestá ŠK Bezovec Stará Lehota, 8.liga NM, 10.kolo, pokutou 40€ + 10€ RP za nevytvorenie podmienok k vyhotoveniu elektronického zápisu(RS B/i, SP čl.56/k).

U099  DK na základe odstúpenia ŠTK trestá TJ Družstevník Považany, IV.liga U13 juh, 7.kolo, pokutou 50€ + 10€ RP(SP čl. 50/3, SP čl. 52/h, SP čl.82/f, RS Príloha B/l) za neoprávnený štart hráča.

U100   DK na základe odstúpenia ŠTK trestá  VM Mariána Brosku (1392315) TJ Družstevník Považany, IV.liga U13 juh, 7.kolo, pozastavením výkonu funkcie VM v kategórii U13 na 1mesiac N(DP čl.53/3b) za neoprávnený štart hráča.

5. Disciplinárne opatrenie ObFZ Senica:

U101  TJ Družstevník Bukovec III.tr.dosp. DK berie na vedomie odvolanie voči U 85(doručené dňa  04.10.2018).Odvolaniu v zákaze vstupu diváka v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa DP čl.84/8 predkladá vec odvolacej komisii ObFZ Senica

U102    TJ Družstevník Jablonka III.tr dosp. Nenastúpenie na majstrovské stretnutie  dospelých 10 kolo TJ Družstevník Trnovec - TJ Družstevník Jablonka  podľa DPč59 DS – pokuta 50,-€  podľa RS ŠTK čl 25 bod c a RP 10,- €

Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod. Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 18.októbra 2018.

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Ing.Dušan Málik

predseda DK ObFZ Trenčín

Prečítané: 664x