Úradná správa DK č. 18

11.03.2019, Denis Poruban

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č.17 zo dňa 14.marca 2019

Pozastavenie výkonu športu /71/1,71/3a,b,d  9/1,2,3,4/ od 11.3.2019:

U158  Sivák Peter /1248928/ Spartak Myjava 6.liga dosp. 1s.s.N /37/3/
 U159  Petrušek Filip /1245678/  TJ Vlára Klúčové 6.liga dosp. 1s.s.N /37/3/
 U160 Hudek Patrik /1298692/  TJ Vlára Klúčové  6.liga dosp.1s.s.N / /46/1b,2/ 

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s.N za 5xŽK  /37/5a od 11.3.2019:

U161 Belák Martin  /1269794/  TJ Lokomotíva T.Teplá  6.liga dosp. /RS B/a/
U162  Šmehyl Juraj /1242421/  TJ Slovan Horňany  7.liga sever dosp. /RS B/a/ 

  Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku Discipinárnej sankcie /41/1,2,3,4/

U163  Tomáš Baranovič /1299828/ Slovan Priepasné DK mení  zbytok trestu U-205 na podmienečný  od 14.3.2019 do 30.6.2019

U165 Daniel Maďara (1263257) TJ Klas Nová Bošáca DK mení zvyšok trestu U137 na podmienečný od 14.3.2019 do 30.6.2019

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku Discipinárnej sankcie /41/1,2,3,4/ - zamietnuté

U164 Ondrej Báchorík (1323209) FK Dubnica nad Váhom – DK žiadosť o zmenu trestu na podmienečný zamieta z dôvodu, že menovaný musí odstáť aspoň polovicu trestu

Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod. Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 21.3.2019

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.


Jaroslav Hromník

poverený vedením DK ObFZ Trenčín

Prečítané: 266x