07.08.2019, Denis Poruban

Úradná správa DK č. 2

07.08.2019, Denis Poruban

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č. 2 zo dňa 8. augusta 2019

Pozastavenie výkonu športu /71/1 71/3a,b,d  9/1,2,3,4 od  5.8.2019:
 
 U4 Lukáš Pomajbo (1294593) TJ Spartak H.Streda  1 s.s.N 37/3
 U5 Rastislav Mulík  (1113743) Slovan Zamarovce 3 týždne N 48/1c,2b/
 U6 David Koreň (1302344) TJ Inovec T.Jastrabie 1 s.s.N /37/3
 U7 Husár Juraj (1140115) Vlára Luborča 2 s.s.N 46/1b,2
 U8 Babrnák Martin (1166699) OFK Drietoma 3 týždne N 48/1c,2b po vykonaní disc. opatrenia - 1s.s.N 37/3/


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie /41/1,2,3,4/ zamietnuté:

U9 Domink Mazáň (1301543) PŠK Bzince p/Javorinou


Oznam: 

Dolná Súča – Horňany 7. liga sever – Igor Masár (1075263) Horňany – uvedenému hráčovi predbežným ochranným opatrením DK pozastavuje výkon športu až do vyriešenia prípadu od 8.8. 2019 DP 43/4

DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.8.2019 na 16.30 hráča Igora Masára (1075263) Horňany, R Stanislav Jaroš a HU Milan Holíček pod následkom disc. opatrení


Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod.

Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.


Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 15.8.2019

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník predseda DK ObFZ Trenčín

Prečítané: 362x