Úradná správa DK č. 22

11.04.2019, Denis Poruban

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č.22 zo dňa 11.apríla 2019

Pozastavenie výkonu športu /71/1,71/3a,b,d  9/1,2,3,4/ od 8.4.2019:
 

 U191 Filip Rajníček (1258586) TJ JRD Vlára Klúčové  6. liga Double Star Bet 1s.s.N 37/3
U192 Juraj Kostolanský (1236207) TJ Slovan Horňany 7. liga Double Star Bet sever 1s.s.N 37/3
 

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s.N za 5xŽK /37/5a/ od 8.4.2019:
 

U193 Ján Bahno (1163268)  TJ Družstevník Vlára Luborča 6. liga Double Star Bet
U194 Tomáš Duga (1147641) FK 1972 Zem.Odhradie 7. liga Double Star Bet juh
U195 Tomáš Augustín (1159380) TJ Tatran Polianka 7. liga Double Star Bet juh
U196 Peter Kupčík (1081786) OŠK Slovan Beckov 7. liga juh Double Star Bet
U197 Matej Štefanech (1293278) TJ Družstevník Dubodiel 7. liga sever Double Star Bet

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku discipl.sankcie /41/1,2,3,4/:
 

U198 Patrik Trúnek (1234613) TJ Slovan D.Súča 7. liga Double Star Bet sever 1s.s.P od 11.4.2019 do 30.11.2019

 

Disciplinárne sankcie:
 

TJ Vlára Klúčové- DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k pomalému odchodu hráčov z HP po skončení stretnutia Luborča -Klúčové ,HNS hráča Pavla Kopačku  s HU pri odchode z HP. Uvedenému hráčovi DK predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu a výkonu funkcie /T/ až do vyriešnia prípadu od  11.4.2019 (DP čl. 43/4). DK pozýva  Pavla Kopačku a HU  Mareka Koníčka
na zasadnutie DK dňa 17.4.2019 o 17,00.
 
U199 MŠK T.Teplice 5.liga U15 sever pokuta na návrh ŠTK 30€ SP čl.82/b  RS B/k
U200 MŠK T.Teplice príparavka U11 skupina A" pokuta na návrh ŠTK 30€ SP čl.82/b RS B/k 

Upozornenie: 

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod. Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.


Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 17.04.2019

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.


Jaroslav Hromník

poverený vedením DK ObFZ Trenčín

Prečítané: 686x