18.04.2019, Denis Poruban

Úradná správa DK č. 23

18.04.2019, Denis Poruban

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č.23 zo dňa 17.apríla 2019

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s.N za 5xŽK /37/5a/ od 15.4.2019:
 

  U201 Jan Gaža (1239835) TJ Jednota Brestovec 7 liga juh Double Star Bet
 U202 Roman Černák (1181829) Spartak Myjava 6 liga Double Star Bet
 U203 Andrej Štefánik (1293337) OŠK Slovan Beckov 7 liga juh Double Star Bet
 U204 Marek Hasala (1101929) PŠK Bzince pod Javorinou 7 liga juh Double Star Bet
 
 Pozastavenie výkonu športu /71/1 71/3a,b,d 9/1,2,3,4
 
 U205 Patrik Hložka (1313844) PŠK Bzince Pod Javorinou  4 týždne N  /48/1c,2b , 36/2b od 15.4 2019
 U206 Marek Hasala (1101929) PŠK Bzince Pod Javorinou 4 týždne N /48/1c,2b , 36/2b po vykonaní disciplinárneho opatrenia za 5 ŽK  (U204)
 
 Disciplinárne sankcie:
 
 U207 MŠK T.Teplice 5 liga U15 sever pokuta na návrh ŠTK 40e SP čl.82,RS B/k
 U208 MŠK T.Teplice prípravka U11 skupina A pokuta na návrh ŠTK 40e SPčl.82,RS B/k
 U209 MŠK T.Teplice 5 liga U15 sever pokuta na návrh ŠTK 300e  RS B/h
 U210 MŠK T.Teplice prípravka U11 skupina A pokuta na návrh ŠTK 300e RS B/h
 U211 MFK S.Turá B  7 liga juh pokuta na návrh ŠTK 100e SP 52/m
 U212 Dušan Lukáč (1263240) MFK S.Turá  7 liga juh pozastavenie výkonu funkcie /K/  /16/1,2/ do:30.6.2019
 U213 Radovan Tupý (1348116) MFK S.Turá 7 liga juh pozastavenie výkonu funkcie /VM/  /16/1,2/ do: 30.6.2019
U214 TJ Vlára Luborča pokuta 100€, zvýšenie počtu usporiadateľov na 15 do 30.6.2019 /71/123aef,5b  43/2 l  57/1acf,2
Jozef Lubina /D/ zákaz vstupu na štadion TJ Luborča od 17.4 do 30.9.2019  /50/8
U215 Pavol Kopačka (1063229) TJ Klúčové 6 liga 1s.s.N  od 8.4.2019 /47/1a2a/
DK na základe vlastného zistenia skutočností a písomného vyjadrenia HU TJ Luborča-podnet berie na vedomie bez prijatia ďalších opatrení a zastavuje disc.konanie v ďalších bodoch,na základe doplňujúceho stanoviska HU. /71/5c  38/2 

Oznam:

TJ Zavažan Kalnica  DK žiada nahlásiť meno diváka pri incidente s Kap.hostí v 79.min  zápasu Kálnica-  S.Turá B pod následkom discipl.opatrení.

Upozornenie: 

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod. Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokovan

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 25.04.2019

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník

poverený vedením DK ObFZ Trenčín

Prečítané: 276x