02.05.1919, Denis Poruban

Úradná správa DK č. 25

02.05.1919, Denis Poruban

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č.25 zo dňa 2. mája 2019

Pozastavenie výkonu športu /71/1 71/3a,b,d 9/1,2,3,4 od 29.4.2019:
 
U232 Pavol Blaho (1150117) Loko T.Teplá 6 liga Double Star Bet 1 s.s.N 37/3
U233 Ján Bahno (1163268) TJ Vlára Luborča 6 liga Double Star Bet 1s.s.N 37/3
U234 Adam Coník (1271240) FK H.Súča 6 Double Star Bet liga 4s.s.N 49/1a,2a
U235 Štefan Škodáček (1157775) Rovnasť Krajné 7 liga Double Star Bet juh 1s.s.N 37/3

 

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s.n za 5xŽK /37/5a od 29.4.2019:

 

U236 Lukáš Ondris (1157178) Askol Potvorice 7 liga Double Star Bet juh
U237 Marco Štastný (1293307) TFK Záblatie 6 liga Double Star Bet
U238 Nikolas Ferenčík (1236614) Opatová n/V 6liga Double Star Bet od 2.5.2019
U239 Filip Bariš (1299750) H.Súča 6 liga Double Star Bet od 2.5.2019


Disciplinárne sankcie:

U240 PŠK Bzince p/J  6.liga U19 pokuta na návrh ŠTK 300€ SP12/1  RS B/g
U241 OFK T. Bohuslavice 5 liga U15 juh pokuta na návrh ŠTK 300€  SP 12/2 RS B/g
U242 FK Z.Podhradie  prípravka U11 skupina F pokuta na návrh ŠTK 30€ SP 82/1b  RS B/j

U243 TJ Žihlavník Omšenie 7.liga Double Star Bet - Sever pokuta na návrh ŠTK 200€ SP 52/d, RS B/1 , Marek Škrovánek (1211584) KM pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac N od 2.5.2019 SP 52/d, 16/1,2, 53/3b, Viliam Václav (1314742) VM pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac N od 2.5.2019 SP 52/d, 16/1,2, 53/3b. TJ Žihlavník Omšenie 7 liga Double Star Bet - Sever na základe odstúpenia ŠTK pokuta  30€ /74/1,2,3,8/

U244 TJ Družstevník Jablonka 8 liga MY&SE RP 10€ pokuta na návrh ŠTK 50€ /SP 82/d 11/3 RS B 25/f/ 

Upozornenie: 

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod. Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 9.5.2019

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník

poverený vedením DK ObFZ Trenčín

Prečítané: 368x