06.06.2019, Denis Poruban

Úradná správa DK č. 30

06.06.2019, Denis Poruban

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č. 30 zo dňa 6. júna 2019

Pozastavenie výkonu športu /71/1 71/3a,b,d 9/1,2,3,4 od 3.6.2019:
 
U303 Tomáš Tekula /1158749/TJ Družstevník Hrádok 7 liga Double Star Bet juh 1s.s.N /37/3/
U304 Kamil Hlatký /1298391/ FK Askool Potvorice 7 liga Double Star Bet juh 2 s.s.N /46/1b,2
U305 Dominik Mazáň /1301543/ PŠK Bzince p/Javorinou 8 liga Double Star Bet NM 5 týždňov N /49/1b,2b/
U306 Richard Moravanský /1210050/ TJ Družst.Brunovce 8 liga Double Star Bet NM 1s.s.N /37/3/ 

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s.n za 5xŽK /37/5a od 3.6.2019:

U307 Filip Pupiš /1273402/ TJ Loko T.Teplá 6 liga
U308 Jakub Koreň /1231395/ TJ Trenč.Jastrabie 6 liga
U309 Ján Duga /1087844/ FK Turani 6 liga
U310 Pavol Hanták /1163437/ OŠK Slovan Beckov

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku Disciplinárnej  sankcie /41/1,2,3,4/ zamietnuté:

U311 David Vardžík /1287523/ OŠK Selec 7 liga sever /U-281/ pre závažnosť priestupku


 
Disciplinárne sankcie:

U312 TJ Slovan Neporadza-7 liga sever RP 10e,pokuta na návrh ŠTK 150€,SP čl.82/1b  RS B/m
U313 TJ Družst.Dubodiel 6 liga U19 -RP 10e,pokuta na návrh ŠTK 90€ ,SP čl.82/1b RS B/m
U314 TJ Slovan Hrašné 8 liga NM   RP 10e,pokuta na návrh ŠTK 50€ ,SP čl.81/d  RS B/j
U315 TJ Bzince p/Javorinou  -Marian Mazáň /1394866/ lekár/ DK uvedenej osobe predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu a výkon funkcií až do vyriešenia prípadu /43/4 od 6.6.2019 Stretnutie Bzince p/Javorinou-Lubina -kopanice ostáva v štádiu riešenia.                                         
U316 TJ Družst.Mníchová Lehota-7 liga sever-DK berie na vedomie Odvolanie klubu voči U279 DK svoje rozhodnutie potvrdzuje v plnom rozsahu a zároveň Odvolanie odstupuje na doriešenie OK Obfz Trenčín /84/4,8/   

U317 TJ Melčice - Lieskové- 6 liga - DK žiada zaslať stanovisko managera ISSF ohľadom vyplňovania zápisu nad rámec
svojich povinností a chovania sa voči DO po stretnutí pod následkom discipl.opatrení do 12.6.2019!


Oznamy:

 TJ Potvorice -Patrik Veselý /1219237/ DK k dnešnému dňu 6.6.2019 eviduje menovanému hráčovi 4 ŽK. 


Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod.

Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.


Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 13.6.2019

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník

poverený vedením DK ObFZ Trenčín

Prečítané: 318x