05.09.2019, Denis Poruban

Úradná správa DK č. 6

05.09.2019, Denis Poruban

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č. 6 zo dňa 5. septembra 2019

Pozastavenie výkonu športu /71/1 71/3a,b,d  9/1,2,3,4 od  26.8.2019:
 

U37 Martin Kopčan (1160027) FK Melčice Lieskové 6 liga Double Star Bet 3 týždne N/ 48/1c,2b /
U38 Milan Kusenda (1302349) OŠK Bošáca 7 liga Double Star Bet juh 2 s.s.N /47/1a,2a/
U39 Ján Jánsky (1169285) Askoll Potvorice 7 liga Double Star Bet juh 2 s.s.N /49/1a2a/
U40 Peter Dudášik (1263278) FK 1925 Pobedim 7 liga Double Star Bet juh 1s.sN  /37/3/
U41 Richard Sevald (1154118) Askoll Potvorice 7 liga Double Star Bet juh 4 týždne N /48/1c,2b/
U42 Jakub Barančík (1299819) OŠK Podolie U19 6 liga 1s.s N /37/3/


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie 41/1,2,3,4/ 

U43 Peter Svinkásek (1291657) Tatran Polianka 7 liga juh 1 týždeň P /U- 14   / od 5.9.do 31.12 2019
U44 Michal Denk (1139900) MFK Stará Turá 1 týždeň P /U17/ od 5.9. do 31.12.2019


Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárnej sankcie 41/1,2,3,4 zamieta sa :
 
U45 Michal Hyža (1198434) Kopaničiar Chvojnica 8 liga SE-MY  U- 21


Disciplinárne sankcie:
 
U46 FK 1925 Pobedim 7 liga juh RP 10€, pokuta 50€  /DP 48/4/ 71/1,3a,d 12/6
U47 Karol Kantek (1156972)  /T/ FK 1925 Pobedim 7 liga juh  pozastavenie výkonu športovej činnosti a výkonu funkcií /T,VM,L/  a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO na 5 týždňov N  /48/1c,2b 19/1/ od 5.9.2019

U48OFK Drietoma 5 liga SŽ RP 10e,pokuta na návrh ŠTK 30e SP79,80 74/c RS 21/1

U49FK Turani 5 liga SŽ juh RP 10e,pokuta na návrh ŠTK 50 e 82/1f čl63 RS 21/n

U50 Milan Štetina /1031490/ FK Turani zákaz výkonu funkcie /VM/ 1 mesiac N53/1,3b 16/1,2 19/1

U51 Revel sport club U11 sk.A RP 10e,pokuta na návrh ŠTK 30e /SP 79,80 RS 21/j

U52 Stará Turá U11 sk.E RP 10e,pokuta na návrh ŠTK 30e /SP 82/1b,81/1 RS 20/k

U53FK 1972 Z.Podhradie 4 liga MŽ juh RP 10e,pokuta na návrh ŠTK 50e/SP 79,80 RS 21/1


Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod.

Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 12.9.2019

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník predseda DK ObFZ Trenčín

Prečítané: 331x