07.06.2019, Denis Poruban

Úradná správa KR č. 11

07.06.2019, Denis Poruban

ÚRADNÁ SPRÁVA KR č.11 ZO DŇA 06.06.2019

KR pripomína R, že zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 20:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky, prípadne SMS správou.

HRACIE DNI a UHČ je R povinný sledovať v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov
a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov neodkladne kontaktujte členov komisie. 

Tel.č.: Martin Markech 0905/399302 Martin Čaja 0949/709426 

KR odporúča R , aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ. A vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR pripomína R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia. Stretnutia dospelých - min. 45 min pred UHČ, stretnutia mládežníckych kategórií min. 30 min pred UHČ.

KR opätovne pripomína R, aby venovali pozornosť včasnému ospravedlňovaniu. KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 10 dní pred majstrovským stretnutím. Ospravedlniť sa je potrebné aj na sobotu

Ospravedlnenie na stretnutia zasielajte výhradne na novú mailovú adresu KROBFZTN@centrum.sk , a kópiu na martinmarkech.markech@gmail.com).

V prípade ospravedlnenia v čase kratšom ako 10 dní pred MFS je nutné informovať členov KR okrem zaslania e-mailu aj formou sms.

KR pripomína R, aby v zápisoch o stretnutí venovali pozornosť popisu priestupkov napomínaných a vylúčených hráčov. V prípade pochybností pri popise priestupkov, kontaktujte členov KR.


KR ObFZ Trenčín

Prečítané: 122x