27.09.1919, Martin Čaja

Úradná správa KR č. 11

27.09.1919, Martin Čaja

  

Úradná správa KR č.11

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: krobfztn@centrum.sk a sms na tel: 0905399302. Inú formu ospravedlnenia nebude KR akceptovať!!!

KR upozorňuje R, aby sa ospravedlňovali aj na pracovné dni. 

KR odporúča R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a informovali sa o mieste a termíne stretnutia. 

KR upozorňuje všetkých R že od nového Súťažného ročníka 2019/2020 musia uvádzať popis priestupkov pri každom udelení ŽK do zápisu o stretnutí!!!!

KR upozorňuje R a DS na povinnosť pozorne čítať Úradné správy všetkých komisií.

Ospravedlnení R:

Sobota: (28.9.2019) Holp, Žiška, Kurnický, Masár 

Sobota – Nedeľa ( 28.9.2019 – 29.9.2019) Bečka, Cibulka, Halák, Madara

Do konca jesennej časti: Kvasnica 

Neskoro ospravedlnení: Žiška

KR vyhodnotila program talent, ktorý sa konal dňa 27.9.2019 v Novom Meste n/V Výsledky budú oznámené R prostredníctvom vnútorného infa. 

Martin Markech – poverený vedením KR. 

Prečítané: 175x