01.11.1919, Martin Čaja

Úradná správa KR č. 14

01.11.1919, Martin Čaja

  

Úradná správa KR č.14

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: krobfztn@centrum.sk a sms na tel: 0905399302. Inú formu ospravedlnenia nebude KR akceptovať!!!

KR upozorňuje R, aby sa ospravedlňovali aj na pracovné dni. 

KR upozorňuje R že v prípade že sa R ospravedlní zo zdravotných dôvodov je R povinný zaslať lekárske potvrdenie na mail KR!!!

KR odporúča R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a informovali sa o mieste a termíne stretnutia. 

KR upozorňuje R a DS na povinnosť pozorne čítať Úradné správy všetkých komisií.

Ospravedlnení R:

Sobota: ( 2.11.2019) Tupý

Sobota -Nedeľa ( 2.11.2019 – 3.11.2019) Holp, Madara, Masár, Žiška,

Pozastavenie delegácie na základe správy DS.

(6. liga Doublestarbet 13. kolo: TJ Družstevník Vlára Ľuborča – Futbal FK Melčice – Lieskové R Cibulka s účinnosťou od 2.11.2019) 

Martin Markech – poverený vedením KR. 

Prečítané: 116x