30.11.1919, Martin Čaja

Úradná správa KR č. 16

30.11.1919, Martin Čaja

Úradná správa KR č. 16 

KR ďakuje všetkým R a DS za vykonanú prácu počas jesennej časti sezóny 2019/2020.

KR oznamuje, že predbežný termín Zimného seminára R a DS sa uskutoční v dňoch 

22 – 23. 2. 2020. Presný dátum, miesto a program bude všetkým R a DS včas oznámený.

KR žiada R a DS, aby si prispôsobili súkromné veci tak, aby sa mohli zúčastniť seminára.

Súčasťou seminára bude písomný test a video test. KR žiada o zodpovednú prípravu.

Martin Markech – Poverený vedením KR. 

Prečítané: 150x