23.01.2020, Martin Čaja

Úradná správa KR č. 17

23.01.2020, Martin Čaja

Úradná správa KR č. 17

KR oznamuje, že Zimný seminár R a DS Obfz Trenčín sa uskutoční dňa 23.2.2020 ( nedeľa) v priestoroch Obfz Trenčín – Športová hala na Sihoti.

Program seminára bude R a DS zaslaný v mesiaci február. 

KR žiada R a DS aby si svoje povinnosti prispôsobili tak, aby sa mohli zúčastniť seminára. V prípade, že sa R, alebo DS nemôže zúčastniť je potrebné včas sa ospravedlniť na mail KR, poprípade telefonicky členom KR.

KR žiada všetkých R a DS o zodpovednú prípravu na seminár, ktorého súčasťou bude písomný test a videotest. Podmienkou na zaradenie na NL pre jarnú časť súťažného ročníka 2019/2020 je ich úspešné absolvovanie.

Martin Markech – poverený vedením KR 

Prečítané: 161x