23.02.2020, Martin Čaja

Úradná správa KR č. 18

23.02.2020, Martin Čaja

Úradná správa KR č.18

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: krobfztn@centrum.sk a sms na tel: 0905399302. Inú formu ospravedlnenia nebude KR akceptovať!!!

KR upozorňuje R, aby sa ospravedlňovali aj na pracovné dni.

KR upozorňuje R že v prípade že sa R ospravedlní zo zdravotných dôvodov je R povinný zaslať lekárske potvrdenie na mail KR!!!

KR odporúča R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a informovali sa o mieste a termíne stretnutia.

KR upozorňuje R a DS na povinnosť pozorne čítať Úradné správy všetkých komisií.

KR oznamuje R, že náhradný termín Zimného doškoľovacieho seminára bude 28.2.2020 o 17:00 v priestoroch Obfz Trenčín – športová hala na Sihoti

Martin Markech – poverený vedením KR

Prečítané: 153x