Úradná správa KR č. 3

05.10.2018, Denis Poruban

Úradná správa KR č.3 zo dňa 4.10.2018

KR pripomína R, že zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 20:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky, prípadne SMS správou. 

HRACIE DNI a UHČ je R povinný sledovať v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov neodkladne kontaktujte predsedu KR Tomáša Hulínka, prípadne členov komisie. Tel.č.: Tomáš Hulínek 0902559675  Martin Čaja 0949709426 

KR doporučuje R , aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ. A vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia. 

KR pripomína R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia. Stretnutia dospelých - min. 45 min pred UHČ, stretnutia mládežníckych kategórií min. 30 min pred UHČ. 

KR opätovne pripomína R, aby venovali pozornosť včasnému ospravedlňovaniu. KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 10 dní pred majstrovským stretnutím. Ospravedlniť sa je potrebné aj na sobotu. 

Ospravedlnenie na stretnutia zasielajte na mailovú adresu (hulinektomas@gmail.com). 

KR pripomína R, aby v zápisoch o stretnutí venovali pozornosť popisu priestupkov napomínaných a vylúčených hráčov. 

KR prijaja opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť: 

R Kotian Jozef – pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu až do vyriešenia prípadu.


Tomáš Hulínek predseda KR 

Prečítané: 157x