08.08.2019, Denis Poruban

Úradná správa KR č. 4

08.08.2019, Denis Poruban

Úradná správa KR č. zo dňa 08.08.2019

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: krobfztn@centrum.sk a sms na tel: 0905399302

KR odporúča R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a informovali sa o mieste a termíne stretnutia. 

KR upozorňuje všetkých R že od nového Súťažného ročníka 2019/2020 musia uvádzať popis priestupkov pri každom udelení ŽK do zápisu o stretnutí!!!!

ŠTK dáva na vedomie FK a DO, že konfrontácia sa vykoná na základe vytlačenej Zápasovej súpisky alebo cez multifunkčné zariadenia, pomocou ktorého si kapitán a vedúci mužstvá skontroluje totožnosť hráčov. Registračné preukazy nie je preto potrebné predkladať DO pred stretnutím

KR berie na vedomie ukončenie R činnosti Roman Hudec KR menovanému ďakuje za pôsobenie v Obfz Trenčín a praje jej do ďalšieho života, veľa osobných úspechov.

KR berie na vedomie ukončenie R činnosti Jozef Kotian KR menovanému ďakuje za pôsobenie v Obfz Trenčín a praje jej do ďalšieho života, veľa osobných úspechov.


Ospravedlnení R:

Sobota: Kurnický, Holp, Sloboda, Bečka, Jaroš, Malík, Laurenčík

Nedeľa: Jaroš, Sloboda, Kurnický, Holp, Laurenčík 

Neskoro Ospravedlnení: Kurnický, Sloboda


KR oznamuje, že vykonala kontrolu zápisov 1 kola. O výsledkoch kontroly budú R informovaný po kontrole zápisov 2 kola, prostredníctvom vnútorného infa. 


Martin Markech

poverený vedením KR

Prečítané: 229x