Úradná správa KR č. 5

08.11.2018, Denis Poruban

Úradná správa KR č.5 zo dňa 08.11.2018

KR pripomína R, že zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 20:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky, prípadne SMS správou.

HRACIE DNI a UHČ je R povinný sledovať v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov
a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov neodkladne kontaktujte predsedu KR Tomáša Hulínka, prípadne členov komisie. 

Tel.č.: Tomáš Hulínek 0902559675 Martin Čaja 0949709426

KR doporučuje R , aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ. A vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR pripomína R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia. Stretnutia dospelých - min. 45 min pred UHČ, stretnutia mládežníckych kategórií min. 30 min pred UHČ.

KR opätovne pripomína R, aby venovali pozornosť včasnému ospravedlňovaniu. KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 10 dní pred majstrovským stretnutím. Ospravedlniť sa je potrebné aj na sobotu.

Ospravedlnenie na stretnutia zasielajte na mailovú adresu (hulinektomas@gmail.com).

KR pripomína R, aby v zápisoch o stretnutí venovali pozornosť popisu priestupkov napomínaných a vylúčených hráčov.


KR prijaja opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť:  

VI. liga Double Star bet - 14.kolo SFK Nová Ves nad Váhom – TJ Družstevník Očkov

KR žiada kluby TJ Slovan Rovnosť Krajné a FK Askoll Potvorice a taktiež R stretnutia Kahún Miroslav a AR stretnutia Podmajerský Milan o podrobné stanovisko k neuvedeniu napomínaných hráčov do zápisu o stretnutí. ( VII. Liga Double Star bet – JUH,  9.kolo TJ Slovan Rovnosť Krajné - FK Askoll Potvorice)

Stanovisko je potrebné zaslať ako podanie na KR z detailu stretnutia do 14.11.2018


Tomáš Hulínek  

predseda KR

Prečítané: 177x