06.09.2019, Martin Čaja

Úradná správa KR č. 8

06.09.2019, Martin Čaja

  

Úradná správa KR č. 8

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: krobfztn@centrum.sk a sms na tel: 0905399302. Inú formu ospravedlnenia nebude KR akceptovať!!!

KR upozorňuje R, aby sa ospravedlňovali aj na pracovné dni. 

KR odporúča R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a informovali sa o mieste a termíne stretnutia. 

KR upozorňuje všetkých R že od nového Súťažného ročníka 2019/2020 musia uvádzať popis priestupkov pri každom udelení ŽK do zápisu o stretnutí!!!!

KR upozorňuje R a DS na povinnosť pozorne čítať Úradné správy všetkých komisií.

Ospravedlnení R:

Sobota ( 7.9.2019) Brezina, Matejovičová, Klimčík, Cibulka 

Sobota – Nedeľa ( 7.- 8.9.2019) : Holp, Dendis

Neskoro ospravedlnení: Matejovičová, Holp 

Pozastavenie delegácie na základe správy DZ: 

1. ( MZ 5 kolo. 6. liga TFK Opatová – MCL Brestovec)

KR na základe odstúpenia ŠTK prijala opatrenia v súlade zo Zásadami pre činnosť

1. ( MZ 1 kolo 5. Sportika liga LSŽ U-15- Sever OFK Drietoma – TJ Tatran Bobot)

2. ( MZ 1 kolo 5 Sportika liga LSŽ U-15- Sever OŠK Soblahov – TJ Žihlavník Omšenie) 

Martin Markech - poverený vedením KR. 

Prečítané: 177x