Úradná správa ŠTK č. 14

11.10.2018, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 14 zo dňa 10. októbra 2018

 Dôležité upozornenia

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje, že všetky podania na ŠTK je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia do 12:00 hodiny výhradne cez systém ISSF.

ŠTK upozorňuje všetky delegované osoby na uvádzanie mimoriadnych udalostí (predčasné ukončenie MFS, HNS divákov, funkcionárov a pod.) do zápisu zo stretnutia a taktiež podaním na príslušnú komisiu z detailu stretnutia ihneď po MFS.


7. liga Double Star Bet Juh – dospelí

10. kolo, FK Bradlan Brezová pod Bradlom – FK Askoll Potvorice, ŠTK MFS pre porušenie SP čl. 82/1b na základe SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Bradlan Brezová pod Bradlom. ŠTK odstupuje FK Askoll Potvorice v zmysle RS Príloha B/j na DK s návrhom pokuty 50€. (ID 97657, TN-STK-2018/2019-0224)

10. kolo, TJ Slovan Priepasné – TJ Zavažan Kálnica, ŠTK považuje námietku TJ Zavažan Kálnica za neopodstatnenú. (TN-STK-2018/2019-0229)

10. kolo, OŠK Slovan Beckov – TJ Družstevník Hrádok, ŠTK upozorňuje OŠK Slovan Beckov na dodržiavanie SP čl. 56/6k. (TN-STK-2018/2019-0230)


8. liga Double Star Bet NM – dospelí

9. kolo, TJ Družstevník Považany – TJ Klas Nová Bošáca, ŠTK na základe vyjadrení delegovanej osoby, mužstiev TJ Družstevník Považany a TJ Klas Nová Bošáca MFS pre porušenie SP čl. 82/1d na základe SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Družstevník Považany. ŠTK odstupuje TJ Klas Nová Bošáca v zmysle RS Príloha B/j na DK s návrhom pokuty 50€. (TN-STK-2018/2019-0232)

10. kolo, ŠK Bezovec Stará Lehota - TJ Družstevník Považany, ŠTK odstupuje ŠK Bezovec Stará Lehota pre opakované porušenie SP čl. 56/k v zmysle RS Príloha B/i na DK s návrhom pokuty 40€. (TN-STK-2018/2019-0231)


8. liga Double Star Bet MY & SE – dospelí

10.kolo Trnovec – Jablonka 3:0 kont.

ŠTK stretnutie v zmysle SP čl.82 odsek b kontumuje a v zmysle SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Trnovec. Prípad družstva Jablonka v zmysle RS B bod 25 písmeno c odstupuje na DK s návrhom pokuty 50 € a v zmysle RS B 25 písmeno h nariaďuje dokladovať úhradu v prospech Trnovca v sume 100 € v termíne do 23.10.2018.


6. liga U19

7. kolo, FK Bradlan Brezová pod Bradlom – PŠK Bzince Pod Javorinou, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 10:30 hodine. (ID 579699, TN-STK-2018/2019-0227)


4. liga U15

11. kolo, MFK Stará Turá – TJ Družstevník Považany, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 03.11.2018 o 10:30 hodine. (ID 579673, TN-STK-2018/2019-0226)


5. liga U15 Juh

6. kolo, FK 1925 Pobedim – FK Askoll Potvorice, ŠTK MFS pre porušenie SP čl. 82/1b na základe SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Askoll Potvorice. ŠTK odstupuje FK 1925 Pobedim v zmysle RS Príloha B/j na DK s návrhom pokuty 30€. (ID 97613, TN-STK-2018/2019-0219, TN-STK-2018/2019-0228)


4. liga U13 Sever

9. kolo, TJ Slovan Dolná Súča – FK Horná Súča, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v utorok 16.10.2018 o 16:00 hodine. (ID 5802017, TN-STK-2018/2019-0233)


4. liga U13 Juh

7. kolo, TJ Družstevník Považany – OŠK Bošáca, ŠTK MFS na základe zápisu zo stretnutia pre porušenie SP čl. 50/3 hráčmi Ladislav Šándor (1396417), Bianka-Mária Kubicová (1396544), Jakub Šálek (1396545) a porušením SP čl. 52/h, 82/f na základe SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech OŠK Bošáca. ŠTK odstupuje VM Mariána Broska (1392315) na doriešenie DK a TJ Družstevník Považany v zmysle RS Príloha B/l na DK s návrhom pokuty 50€. (TN-STK-2018/2019-0234)


Prípravka U11 skupina C

TJ Zavažan Kálnica, ŠTK berie na vedomie podanie klubu. Termíny jarných turnajov a prípadné predohrávky turnajov sa budú riešiť v novom roku. V dostatočnom predstihu ŠTK bude o termíne informovať vo svojej ÚS. (ID 97786, TN-STK-2018/2019-0225)Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 18. októbra 2018.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 338x