Úradná správa ŠTK č. 18

08.11.2018, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 18 zo dňa 08. november 2018

Dôležité upozornenia

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje, že všetky podania na ŠTK je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia do 12:00 hodiny výhradne cez systém ISSF.

ŠTK upozorňuje všetky delegované osoby na uvádzanie mimoriadnych udalostí (predčasné ukončenie MFS, HNS divákov, funkcionárov a pod.) do zápisu zo stretnutia a taktiež podaním na príslušnú komisiu z detailu stretnutia ihneď po MFS.

ŠTK upozorňuje kluby, že v prípade nedostavania sa delegovanej osoby na MFS je potrebné zápis vytvoriť v systéme ISSF pomocou režimu „lajk“. Domáci ISSF manažér uzatvorí obe nominácie a po stretnutí vyplní zápis zo stretnutia. Zápis bude v konečnej podobe schválený správcom súťaže.

7. liga Double Star Bet Sever – dospelí

15. kolo, OŠK Trenčianske Stankovce – TJ Tatran Bobot, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 14:00 hodine. (ID 582786, TN-STK-2018/2019-0263)

5. liga U15 Juh

9. kolo, OŠK Slovan Beckov – FK Turani, ŠTK berie na vedomie potvrdenie o úhrade FK Turani v prospech OŠK Slovan Beckov. (TN-STK-2018/2019-0264)Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 15. novembra 2018.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 201x