07.11.1919, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 18

07.11.1919, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 18 zo dňa 07. novembra 2019

Dôležité upozornenia

ŠTK žiada FK o kontrolu termínov, UHČ a HP svojich mužstiev a v prípade nezrovnalostí o kontaktovanie jednotlivých správcov súťaží.  

ŠTK upozorňuje FK, že od jarnej časi súťažného ročníka 2019/2020 bude povinné označenie realizačných tímov vysačkami. 

ŠTK upozorňuje FK, že v mesiacoch jún/júl 2020 bude vykonávaná pasportizácia ihrísk mužstiev, ktoré majú svoje družstvá len v súťažiach riadiaceho orgánu ObFZ Trenčín. ŠTK preto upozorňuje na dôslednú prípravu celého aréalu futbalových štadiónov v zmysle platného RS a SP. 


6. liga Double Star Bet

10. kolo, TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce - Spartak Myjava "B", ŠTK na základe vlastných zistení ruší uznesenie TN-STK-2019/2020-0283 v plnom rozsahu. ŠTK sa ospravedlňuje FK Spartak Myjava "B" za chybnú kontumáciu MFS a udelenie pokuty. Pokuta bude FK vrátená v nasledujúcej zbernej faktúre. (TN-STK-2019/2020-0303)

15. kolo, TJ Družstevník Ľuborča - TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratém MFS o 14:00 hodine. (ID 693317, TN-STK-2019/2020-0302)

14. kolo, TJ Inovec Trenčianske Jastrabie - TJ Družstevník Vlára Ľuborča, ŠTK berie na vedomie námietku TJ Družstevník Vlára Ľuborča. ŠTK na základe SP čl. 46/2 žiada TJ Inovec Trenčianske Jastrabie o zaslanie ostaršenie hráča Martina Matúša (1300007) s termínom do 13.11.2019. (ID 117703, TN-STK-2019/2020-0308)


4. Sportika LSŽ

11. kolo, TJ Cementár Horné Srnie - TFK 1939 Záblatie, ŠTK na základe SP čl. 36/1 a RS čl. 5/e nariaďuje MFS odohrať v sobotu 09.11.2019 o 10:30 hodine. (TN-STK-2019/2020-0307)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 14. novembra 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 182x