13.11.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 19

13.11.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 19 zo dňa 14. novembra 2019

Dôležité upozornenia

ŠTK žiada FK o kontrolu termínov, UHČ a HP svojich mužstiev a v prípade nezrovnalostí o kontaktovanie jednotlivých správcov súťaží.  

ŠTK upozorňuje FK, že od jarnej časi súťažného ročníka 2019/2020 bude povinné označenie realizačných tímov vysačkami. 

ŠTK upozorňuje FK, že v mesiacoch jún/júl 2020 bude vykonávaná pasportizácia ihrísk mužstiev, ktoré majú svoje družstvá len v súťažiach riadiaceho orgánu ObFZ Trenčín. ŠTK preto upozorňuje na dôslednú prípravu celého aréalu futbalových štadiónov v zmysle platného RS a SP. 


6. liga Double Star Bet

14. kolo, TJ Inovec Trenčianske Jastrabie - TJ Družstevník Vlára Ľuborča, ŠTK na základe doležených podkladov považuje námietku TJ Družstevník Vlára Ľuborča za neopodstatnenú. (TN-STK-2019/2020-0310)

5. kolo, TFK 1939 Záblatie - TJ JRD Vlára Kľúčové, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 11:00 hodine. (ID 693810, TN-STK-2019/2020-0309)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 21. novembra 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 255x