13.02.2020, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 21

13.02.2020, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 21 zo dňa 13. februára 2020

Dôležité upozornenia

ŠTK žiada FK o kontrolu termínov, UHČ a HP svojich mužstiev a v prípade nezrovnalostí o kontaktovanie jednotlivých správcov súťaží.

ŠTK upozorňuje FK, že od jarnej časi súťažného ročníka 2019/2020 je povinné označenie realizačných tímov vysačkami. Vzor vysačiek je zverejný na stránke ObFZ v sekcii Futbalové normy/Formuláre, Tlačivá.

ŠTK upozorňuje FK, že v mesiacoch jún/júl 2020 bude vykonávaná pasportizácia ihrísk mužstiev, ktoré majú svoje družstvá len v súťažiach riadiaceho orgánu ObFZ Trenčín. ŠTK preto upozorňuje na dôslednú prípravu celého aréalu futbalových štadiónov v zmysle platného RS a SP.

ŠTK súhlasí so žiadosťou FK Bradlan Brezová pod Bradlom o odohratí MFS v prípade nespôsobilej HP s trávnatím povrchom na HP s umelým povrchom pri splnení RS čl. 6/c. Platí pre všetky vekové kategórie.

ŠTK dáva na vedomie FK, že dlhodbé výnimky bez poplatku pre jarnú časť súťažného ročníka 2019/2020 je potrebné podať na ŠTK najneskôr 19.02.2020. Platí pre všetky vekové kategórie!


6. liga Double Star Bet

17. kolo, Spartak Myjava - FK Horná Súča, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 13:00 hodine na HP s umelým povrchom.

OŠK Trenčianske Stankovce "B", ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v sobotu. 

16. kolo, OŠK Trenčianske Stankovce "B" - FK Turani, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v sobotu 07.03.2020 o 12:00 hodine na Štadióne na Sihoti v Trenčíne. 

23. kolo, OŠK Trenčianske Stankovce "B" - TJ JRD Vlára Kľúčové, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 26.04.2020 o 14:00 hodine. 


7. liga Double Star Bet - Sever

TJ SLovan Dolná Poruba, ŠTK súhlasí s odohratím domáchc MFS o 10:30 hodine. Okrem 24. kola. 

TJ Cementár Horné Srnie, ŠTK súhlasí s odohratím domách MFS v sobotu UHČ dospelých.

19. kolo, TJ Cementár Horném Srnie - OFK Drietoma, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v sobotu 11.04.2020 o 13:00 hodine. 


7. liga Double Star Bet - Juh

FK Bradlan Brezová pod Bradlom, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v sobotu UHČ dospelých.

MFK Stará Turá "A", ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v sobotu. 


8. liga Double Star Bet - TN

TJ Dynamo Motešice, ŠTK súhlasí s odohratím 14. a 16. kola na HP v Neporadzi.


6. Sportika LSD

TJ Drusžtevník Dubodiel, ŠTK súhlasí s odohratím 13., 16. a 19. kola na HP v Trenčianskom Jastrabí.

OŠK Podolie, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v nedeľu o 11:00 hodine. 


4. Sportika LSŽ

22. kolo, ŠK Modrová - TFK Opatová, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 20.06.2020 o 15:00 hodine.

20. kolo, ŠK Modrová - TJ Cementár Horné Srnie, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 06.06.2020 o 15:00 hodine.

13. kolo, ŠK Modrová - TJ Inovec Trenčianske Jastrabie, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v sobotu 18.04.2020 o 15:00 hodine.

18. kolo, ŠK Modrová - TFK 1939 Záblatie, ŠTK nesúhlasí so zmenou UHČ.

15. kolo, ŠK Modrová - OFK Čachtice, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v sobotu 02.05.2020 o 15:00 hodine.

TJ SLovan Trenčianska Turná, ŠTK súhlasí s odohratím 16. a 18. kola na HP vo Veľkých Bierovciach/Opatovciach.

14. kolo, TJ Slovan Trenčianska Turná - ŠK Modrová, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v sobotu 25.04.2020 o 10:30 hodine.

TJ Inovec Trenčianske Jastrabie, ŠTK súhlasí s odohratím 12. kola, 16. kola a 20. kola na HP v Dubodieli.


5. Sportika LŠZ - Sever

TJ Tatran Bobot, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS o 11:15 hodine.


4. Sportika LMŽ - Sever

TJ Tatran Bobot, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v sobotu o 14:00 hodine.


4. Sportika LMŽ - Juh

Spartak Myjava, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v nedeľu na HP v Priepasnom. 


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 20. februára 2020.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 289x