20.02.2020, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 22

20.02.2020, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 22 zo dňa 20. februára 2020

Dôležité upozornenia

ŠTK žiada FK o kontrolu termínov, UHČ a HP svojich mužstiev a v prípade nezrovnalostí o kontaktovanie jednotlivých správcov súťaží.

ŠTK upozorňuje FK, že v mesiacoch jún/júl 2020 bude vykonávaná pasportizácia ihrísk mužstiev, ktoré majú svoje družstvá len v súťažiach riadiaceho orgánu ObFZ Trenčín. ŠTK preto upozorňuje na dôslednú prípravu celého aréalu futbalových štadiónov v zmysle platného RS a SP.

ŠTK dáva na vedomie FK, že dlhodobé výnimky bez poplatku pre jarnú časť súťažného ročníka bolo možné podať najneskôr do 19.02.2020. Po tomto termíne bude k žiadosti pripočítaný rokovací poplatok v zmysle RS ObFZ Trenčín 2019/2020.

ŠTK upozorňuje FK, že od jarnej časi súťažného ročníka 2019/2020 je povinné označenie realizačných tímov vysačkami. Vzor vysačiek je zverejnený na stránke ObFZ v sekcii Futbalové normy/Formuláre, Tlačivá. Povinné označenie realizačného tímu platí pre všetky súťaže, okrem kategórie prípravky. Delegované osoby sú povinné uvádzať ne/splnenie si tejto povinnosti v Zápise o stretnutí. V technických priestoroch sa môžu pohybovať len OSOBY uvedené v Zápise o stretnutí, ktoré bude identifikovateľné na základe vyššie spomenutého označenia.


7. liga Double Star Bet - Sever

21. kolo, TJ Slovan Dolná Súča - TJ Drusžtevník Mníchova Lehota, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v sobotu 25.04.2020.

OŠK Selec, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v sobotu.


8. liga Double Star Bet - TN

FKS Nemšová, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v sobotu.


8. liga Double Star Bet - NM

15. kolo, ŠK Dolné Srnie - TJ Iskra Moravské Lieskové, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v piatok 01.05.2020 o 16:30 hodine.

18. kolo, ŠK Dolné Srnie - MFK Stará Turá "B", ŠTK súhlasí s odohratím MFS v piatok 08.05.2020 o 16:30 hodine. 


5. Sportika LSŽ - Sever

12. kolo, FK Horná Súča - TJ Slovan Dolná Súča, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 14:30 hodine.

16. kolo, FK Horná Súča - TJ Tatran Bobot, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 15:00 hodine. 

FKS Nemšová, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS na HP v Ľuborči.


4. Sportika LMŽ - Juh

TJ Iskra Moravské Lieskové, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v nedeľu o 10:30 hodine.


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 27. februára 2020.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 283x