Úradná správa ŠTK č. 24

06.03.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 24 zo dňa 07. marca 2019

Dôležité upozornenia

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje, že všetky podania na ŠTK je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia do 12:00 hodiny výhradne cez systém ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FK, aby nahlásili požadované zmeny termínov a začiatkov stretnutí pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019. Žiadosti podané do nižšie uvedených termínov (vrátane) budú prerokované bez rokovacieho poplatku. K žiadosti zaslanej po tomto termíne bude zarátaný rokovací poplatok v súlade s RS ObFZ Trenčín 2018/2019.

6. liga U19, 4. liga U15, 5. liga U15 Sever, 4. liga U13 – 13.03.2019

Prípravka U11 Skupina „A“ – 13.03.2019

ŠTK dáva na vedomie mužstvám hrajúcim súťaž Prípravka U11 turnajovým spôsobom, že organizovanie jednotlivých turnajov v jarnej časti súťažného ročníka je potrebné nahlásiť na ŠTK do 20.03.2019.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje funkcionárov FK o dôkladnú kontrolu platnosti REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový RP.

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ Trenčín (zaslať kópiu Zápisnice) a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje všetky FK, aby v zimnej prestávke venovali zvýšenú pozornosť na materiálno-technického zabezpečenia štadiónov. Účastníkov 6. ligy dospelých ŠTK upozorňuje, že v súlade s RS 2018/2019 je povinnosťou od jarnej časti súťažného ročníka mať funkčnú svetelnú tabuľu. 

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje FK, že každá dohoda o zmene termínu stretnutia musí byť riadne odôvodnená (samotná dohoda klubov nie je dôvodom na zmenu termínu).


6. liga Double Star Bet – dospelí


20. kolo, TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá – TJ Inovec Trenčianske Jastrabie, ŠTK na základe RS 2/n nesúhlasí so vzájomnou dohodou. (ID 595791, TN-STK-2018/2019-0322)


16. kolo, TFK 1939 Záblatie - TJ Slovan Zamarovce, ŠTK súhlasí s odohratím MFS na Mestskom futbalovom štadióne na Sihoti Trenčín. (ID 593930, TN-STK-2018/2019-0326)


7. liga Double Star Bet Sever – dospelí


16. kolo, OŠK Selec – TJ Tatran Bobot, MFS sa odohrá na HP s umelým povrchom v Novom Meste nad Váhom. (ID 100434, TN-STK-2018/2019-0311)


7. liga Double Star Bet Juh – dospelí


26. kolo, TJ Žihlavník Omšenie – OŠK Trenčianske Stankovce „B“, ŠTK na základe rozpisu zápasov 26. kola 4. ligy SZ ZsFZ dospelí nariaďuje MFS odohrať v riadnom termíne podľa TL ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 2018/2019. MFS sa odohrá v nedeľu 19.05.2019 o 17:00 hodine. (ID 100442, TN-STK-2018/2019-0313)


6. liga U19


TJ Štart Svinná, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v Športovom areáli TJ Družstevník Veľká Hradná, okrem 17. kola, ktoré sa odohrá na HP TJ Štart Svinná. (ID 100439, TN-STK-2018/2019-0312)


TJ Družstevník Dubodiel, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS 10., 13. a 17. kola na HP Dubodiel, 12. a 15. kola na HP Trenčianske Jastrabie. (ID 100444, TN-STK-2018/2019-0315)


SFK Nová Ves nad Váhom, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS 3 hodiny pred UHČ dospelých. (ID 100475, TN-STK-2018/2019-0317)


12. kolo, FK Bradlan Brezová pod Bradlom – TJ Štart Svinná, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 12:00 hodine na HP s umelým povrchom. (ID 592379, TN-STK-2018/2019-0318)


4. liga U15


14. kolo, TJ Inovec Trenčianske Jastrabie - TJ Slovan Zamarovce, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 20.04.2019 o 10:30 hodine. (ID 596795, TN-STK-2018/2019-0329)


4. liga U13 Sever


12. kolo, TJ Žihlavník Omšenie – TJ Slovan Dolná Súča, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 14:00 hodine. (ID 595394, TN-STK-2018/2019-0320)


10. kolo, TJ Žihlavník Omšenie - FK Horná Súča, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 14:00 hodine. (ID 595390, TN-STK-2018/2019-0327)


17. kolo, TJ Žihlavník Omšenie - TFK 1939 Záblatie, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 14:00 hodine. (ID 595400, TN-STK-2018/2019-0330)


13. kolo, TJ Žihlavník Omšenie - TJ tatran Bobot, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 14:00 hodine. (ID 595397, TN-STK-2018/2019-0331)


4. liga U13 Juh


17. kolo, TJ Slovan Priepasné – TJ Spartak Horná Streda, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v piatok 03.05.2019 o 16:30 hodine. (ID 594594, TN-STK-2018/2019-0319)


19. kolo, MFK Stará Turá – TJ Slovan Priepasné, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 19.05.2019 o 10:30 hodine. (ID 596443, TN-STK-2018/2019-0321)


14. kolo, TJ Slovan Priepasné - MFK Stará Turá, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 14.04.2019 o 10:30 hodine. (ID 596467, TN-STK-2018/2019-0328)


Prípravka skupina B-F

Rozpis turnajov, ktoré nahlásili jednotlivé kluby nájdete nižšie pod ÚS.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 14. marca 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

image
Prečítané: 347x