Úradná správa ŠTK č. 25

11.03.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 25 zo dňa 14. marca 2019

Dôležité upozornenia

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje, že všetky podania na ŠTK je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia do 12:00 hodiny výhradne cez systém ISSF.

ŠTK dáva na vedomie mužstvám hrajúcim súťaž Prípravka U11 turnajovým spôsobom, že organizovanie jednotlivých turnajov v jarnej časti súťažného ročníka je potrebné nahlásiť na ŠTK do 20.03.2019.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje funkcionárov FK o dôkladnú kontrolu platnosti REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový RP.

ŠTK upozorňuje mužstvá 6. ligy Double Star Bet - dospelí, že v súlade s RS 2018/2019 je povinnosťou od jarnej časti súťažného ročníka mať funkčnú svetelnú tabuľu. 

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje FK, že každá dohoda o zmene termínu stretnutia musí byť riadne odôvodnená (samotná dohoda klubov nie je dôvodom na zmenu termínu).

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje kluby, aby si v systéme ISSF skontrolovali schválené zmeny termínov, časov a HP MFS. V prípade zistených nedostatkov je potrebné okamžite kontaktovať ŠTK.


6. liga Double Star Bet – dospelí


16. kolo, FK Horná Súča – TFK Opatová, ŠTK na základe SP čl. 6 nesúhlasí s miestom odohratia MFS. ŠTK žiada o doručenie vzájomnej dohody odohratia MFS do 20.03.2019. (TN-STK-2018/2019-0352)


17. kolo, TFK 1939 Záblatie – Spartak Myjava „B“, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 11:00 hodine na Štadióne na Sihoti v Trenčíne. (ID 600130, TN-STK-2018/2019-0350)


7. liga Double Star Bet Sever – dospelí


17. kolo, TJ Družstevník Mníchova Lehota – TJ Slovan Horňany, ŠTK súhlasí s odohratím MFS na Štadióne na Sihoti v Trenčíne. (ID 599978, TN-STK-2018/2019-0351)


7. liga Double Star Bet Juh – dospelí


17. kolo, TJ Tatran Polianka – TJ Slovan Rovnosť Krajné, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 15:30 hodine. (ID 100562, TN-STK-2018/2019-0335)


4. liga U15


13. kolo, TJ Slovan Dolná Súča – PŠK Bzince pod Javorinou, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 13:30 hodine. (ID 100632, TN-STK-2018/2019-0336)


15. kolo, TJ Slovan Dolná Súča – OFK Čachtice, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 14:30 hodine. (ID 100632, TN-STK-2018/2019-0336)


17. kolo, TJ Slovan Dolná Súča – TJ Inovec Trenčianske Jastrabie, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 15:00 hodine. (ID 100632, TN-STK-2018/2019-0336)


19. kolo, TJ Slovan Dolná Súča – TFK Opatová, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 15:00 hodine. (ID 100632, TN-STK-2018/2019-0336)


21. kolo, TJ Slovan Dolná Súča – TJ Slovan Zamarovce, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 15:30 hodine. (ID 100632, TN-STK-2018/2019-0336)


17. kolo, FK Bradlan Brezová pod Bradlom – TJ Slovan Rovnosť Krajné, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 08.05.2019 o 10:30 hodine. (ID 599600, TN-STK-2018/2019-0339)


5. liga U15 Sever


TJ Dynamo Motešice, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS o 11:00 hodine. (ID 100520, TN-STK-2018/2019-0332)


13. kolo, Jednota Sokol Chocholná-Velčice – MŠK Slovan Trenčianske teplice, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 14:00 hodine. (ID 100666, TN-STK-2018/2019-0348)


15. kolo, Jednota Sokol Chocholná-Velčice – TJ Považan Ivanovce, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 14:00 hodine. (ID 100666, TN-STK-2018/2019-0348)


5. liga U15 Juh


ŠK Modrová, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS 2,5 hodiny pred UHČ dospelých. (ID 100523, TN-STK-2018/2019-0333)


4. liga U13 Sever


10. kolo, TJ Slovan Dolná Súča – OŠK Trenčianske Stankovce, ŠTK v súlade s RS 2/n nesúhlasí so zmenou termínu MFS. (ID 100632, TN-STK-2018/2019-0336)


11. kolo, TJ Slovan Dolná Súča – TJ Tatran Bobot, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 13:30 hodine. (ID 100632, TN-STK-2018/2019-0336)


13. kolo, TJ Slovan Dolná Súča – OFK Slovan Skalka nad Váhom, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 14:00 hodine. (ID 100632, TN-STK-2018/2019-0336)


17. kolo, TJ Slovan Dolná Súča – OŠK Soblahov, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 15:00 hodine. (ID 100632, TN-STK-2018/2019-0336)


4. liga U13 Juh


18. kolo, TJ Spartak Horná Streda – MFK Stará Turá, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 12.05.2019 o 10:30 hodine. (ID 599671, TN-STK-2018/2019-0338)


16. kolo, TJ Družstevník Hrádok – TJ Slovan Priepasné, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 28.04.2019 o 10:30 hodine. (ID 597834, TN-STK-2018/2019-0341)


13. kolo, TJ Družstevník Považany – TJ Družstevník Hrádok, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 07.04.2019 o 10:30 hodine. (ID 597620, TN-STK-2018/2019-0342)


15. kolo, TJ Družstevník Hrádok – TJ Spartak Horná Streda, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 21.04.2019 o 10:30 hodine. (ID 597550, TN-STK-2018/2019-0343)


18. kolo, TJ Družstevník Hrádok – TJ Družstevník Považany, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 12.05.2019 o 10:30 hodine. (ID 597555, TN-STK-2018/2019-0344)


20. kolo, TJ Spartak Horná Streda – TJ Družstevník Hrádok, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 26.05.2019 o 10:30 hodine. (ID 597552, TN-STK-2018/2019-0345)


Prípravka U11 skupina A


21. kolo, MŠK Slovan Trenčianske Teplice - TJ Slovan Dolná Súča, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v utorok 21.05.2019 o 17:30 hodine. (ID 599265, TN-STK-2018/2019-0340)


Prípravka skupina B-F

Rozpis turnajov, ktoré nahlásili jednotlivé kluby nájdete nižšie pod ÚS.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 21. marca 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

image
Prečítané: 337x