03.04.2020, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 26

03.04.2020, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 26 zo dňa 04. apríla 2020

ŠTK oznamuje všetkým funkcionárom, klubom, delegovaným osobám a širokej verejnosti, že po schválení VV ObFZ Trenčín prináša nasledujúce rozhodnutie: 

1. Ruší všetky súťaže ObFZ Trenčín súťažného ročníka 2019/2020 (dospelí, dorast, žiaci, prípravka),

2. Výsledky všetkých doteraz odohraných oblastných súťaží 2019/2020 sa anulujú,

3. Z terajších oblastných súťaží pre nasledujúcu sezónu 2020/2021 žiadny futbalový klub nepostúpi ani nezostúpi. V prípade potreby doplnenia súťaží pre ročník 2020/2021, bude ŠTK vychádzať z umiestnenia družstiev po jesennej časti súťaží 2019/2020.

4.  Usporiadanie sezóny 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad s prihliadnutím na počet očakávaných prihlásených družstiev.


Celý text rozhodnutia so zdôvodnením: https://www.obfztrencin.sk/spravy/zrusenie-vsetkych-futbalovych-sutazi-obfz-trencin-v-sutaznom-rocniku-20192020


Ďalšie kroky, postup a príprava súťažného ročníka 2020/2021 bude vyriešená po ukludnení súčasnej situácie.


Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 296x