Úradná správa ŠTK č. 30

11.04.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 30 zo dňa 11. apríla 2019

  

Dôležité upozornenia

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje, že všetky podania na ŠTK je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia do 12:00 hodiny výhradne cez systém ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje FK, že každá dohoda o zmene termínu stretnutia musí byť riadne odôvodnená (samotná dohoda klubov nie je dôvodom na zmenu termínu).

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje kluby, aby si v systéme ISSF skontrolovali schválené zmeny termínov, časov a HP MFS. V prípade zistených nedostatkov je potrebné okamžite kontaktovať ŠTK.

ŠTK ObFZ Trenčín dáva na vedomie FK, že po schválení Dodatku č. 3 k RS ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 2018/2019 je možné MFS dohrávať 1. a 8. mája 2019.

ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že v zmysle SP čl. 43/3, je potrebné dodať RP na komisiu ŠTK do 48 hodín od MFS v prípade, že hráč nedisponoval RP na MFS. Táto požiadavka sa netýka hráča bez RP, ktorý má požiadané o vydanie nového RP a ten mu dovtedy nebol dodaný. 

6. liga Double Star Bet

25. kolo, TJ JRD Vlára Kľúčové – FK Turani, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v stredu 08.05.2019 o 17:30 hodine. (ID 101500, TN-STK-2018/2019-0397)

30. kolo, TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce – TJ JRD Vlára Kľúčové, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 15.06.2019 o 17:30 hodine. (ID 611077, TN-STK-2018/2019-0400)

7. liga Double Star Bet – Sever

21. kolo, TJ Slovan Neporadza – TJ Cementár Horné Srnie, ŠTK súhlasí s odohratím MFS na HP v Neporadzi. (ID 101531, TN-STK-2018/2019-0398)

23. kolo, TJ Slovan Dolná Poruba – TJ Žihlavník Omšenie, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v sobotu 27.04.2019 o 16:30 hodine. (ID 609947, TN-STK-2018/2019-0399)

6. liga U19

12. kolo, TJ Družstevník Dubodiel – TJ Družstevník Vlára Ľuborča, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 14:00 hodine. (ID 611160, TN-STK-2018/2019-0402)

4. liga U15

TJ Slovan Trenčianska Turná, ŠTK súhlasí s odohratím 13., 15., 20. a 22. kola na HP vo Veľkých Bierovciach-Opatovciach. (ID 101850, TN-STK-2018/2019-0401)

5. liga U15 – Sever

12. kolo, MŠK Slovan Trenčianske Teplice – TJ Považan Ivanovce, ŠTK v zmysle SP čl. 82/b a na základe SP čl. 11 MFS kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Považan Ivanovce. ŠTK odstupuje MŠK Slovan Trenčianske Teplice pre porušenie SP a RS na DK s návrhom pokuty 30€ v zmysle RS Príloha B/k. (ID 101495, TN-STK-2018/2019-0395)

Prípravka U11 skupina „A“

12. kolo, MŠK Slovan Trenčianske Teplice - OFK Drietoma, ŠTK v zmysle SP čl. 82/b a na základe SP čl. 11 MFS kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech OFK Drietoma. ŠTK odstupuje MŠK Slovan Trenčianske Teplice pre porušenie SP a RS na DK s návrhom pokuty 30€ v zmysle RS Príloha B/k. (TN-STK-2018/2019-0396)

Prípravka U11 skupina „C“

TJ Zavažan Kálnica, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím turnaja č. 6 v stredu 08.05.2019. (ID 101872, TN-STK-2018/2019-0403)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 17. apríla 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.


Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín 

image
Prečítané: 267x