Úradná správa ŠTK č. 34

09.05.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 34 zo dňa 09. mája 2019

Dôležité upozornenia

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ Trenčín 2019/2020, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na mailovú adresu: denisporuban95@gmail.com


6. liga Double Star Bet


26. kolo, TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce – TJ Inovec Trenčianske Jastrabie, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 18.05.2019 o 17:30 hodine. (ID 615475, TN-STK-2018/2019-0457)


30. kolo, Spartak Myjava „B“ – TJ Slovan Zamarovce, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 15.06.2019 o 15:00 hodine. (ID 615727, TN-STK-2018/2019-0460)


6. liga Double Star Bet


16. kolo, FK Horná Súča – TFK Opatová, ŠTK berie na vedomie úhradu FK Horná Súča. (TN-STK-2018/2019-0466)


7. liga Double Star Bet – Juh


ŠTK upozorňuje kluby, na chybu v systéme ISSF. Nedeľné zápasy 21. kola majú UHČ 15:00 hodinu. 


21. kolo, MFK Stará Turá „B“ – TJ Spartak Horná Streda, ŠTK v zmysle RS A/2/k nariaďuje MFS odohrať o 15:00 hodine. (TN-STK-2018/2019-0456)


8. liga Double Star Bet – NM


18. kolo, OŠK Lubina – TJ Klas Nová Bošáca, ŠTK pod hrozbou disciplinárnych opatrení žiada TJ Klas Nová Bošáca o zaslanie potvrdenie o úhrade vyplývajúceho z uznesenia TN-STK-2018/2019-0426 do 15.05.2019. (TN-STK-2018/2019-0450)


6. liga U19


14. kolo, OŠK Soblahov – OŠK Podolie, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1b MFS na základe SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech OŠK Soblahov. ŠTK odstupuje OŠK Podolie pre porušenie SP a RS na DK s návrhom pokuty 30€ podľa RS Príloha B/j. (TN-STK-2018/2019-0453)


4. liga U15


14. kolo, TFK 1939 Záblatie – TJ Slovan Trenčianska Turná, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v piatok 10.05.2019 o 17:00 hodine. (ID 616142, TN-STK-2018/2019-0467)


18. kolo, PŠK Bzince pod Javorinou – TJ Slovan Zamarovce, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 18.05.2019 o 15:00 hodine. (ID 615395, TN-STK-2018/2019-0461)


5. liga U15 – Sever


16. kolo, TJ Družstevník Veľká Hradná – TJ Tatran Bobot, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 15.05.2019 o 17:00 hodine. (ID 103074, TN-STK-2018/2019-0454)


19. kolo, TJ Dynamo Motešice – TJ Družstevník Veľká Hradná, ŠTK súhlasí s odohratím MFS na HP v Neporadzi. ŠTK upozorňuje TJ Dynamo Motešice na znenie RS A/2/s. (ID 103366, TN-STK-2018/2019-0465)


5. liga U15 – Juh


12. kolo, TJ Iskra Moravské Lieskové – FK 1925 Pobedim, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1b MFS v zmysle SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Iskra Moravské Lieskové. ŠTK pre porušenie SP a RS odstupuje FK 1925 Pobedim na DK s návrhom pokuty 40€ podľa RS Príloha B/j. FK 1925 Pobedim je zároveň v zmysle SP čl. 69/2 povinný uhradiť v prospech TJ Iskra Moravské Lieskové náhrady za nenastúpenie na MFS vo výške 50€ v zmysle RS príloha B/p. Potvrdenie o úhrade je potrebné doručiť na ŠTK do 15.05.2019. (ID 103077, TN-STK-2018/2019-0459)


19. kolo, TJ Družstevník Hrádok – OŠK Bošáca, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 19.05.2019 o 10:30 hodine. (ID 615319, TN-STK-2018/2019-0458)


4. liga U13 – Juh


17. kolo, MFK Stará Turá – TJ Družstevník Hrádok, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v utorok 14.05.2019 o 17:00 hodine. (ID 615348, TN-STK-2018/2019-0463)


Prípravka U11 skupina „A“


19. kolo, OFK Drietoma – TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 11.05.2019 o 10:00 hodine. (ID 615740, TN-STK-2018/2019-0462)


Prípravka U11 skupina „C“


Turnaj č. 9, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím turnaja vo štvrtok 23.05.2019 od 16:00 hodiny. (ID 102989, ID 103336, TN-STK-2018/2019-0451, TN-STK-2018/2019-0464)Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 16. mája 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 190x