09.05.1919, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 34

09.05.1919, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 34 zo dňa 09. mája 2019

Dôležité upozornenia

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ Trenčín 2019/2020, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na mailovú adresu: denisporuban95@gmail.com


6. liga Double Star Bet


26. kolo, TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce – TJ Inovec Trenčianske Jastrabie, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 18.05.2019 o 17:30 hodine. (ID 615475, TN-STK-2018/2019-0457)


30. kolo, Spartak Myjava „B“ – TJ Slovan Zamarovce, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 15.06.2019 o 15:00 hodine. (ID 615727, TN-STK-2018/2019-0460)


6. liga Double Star Bet


16. kolo, FK Horná Súča – TFK Opatová, ŠTK berie na vedomie úhradu FK Horná Súča. (TN-STK-2018/2019-0466)


7. liga Double Star Bet – Juh


ŠTK upozorňuje kluby, na chybu v systéme ISSF. Nedeľné zápasy 21. kola majú UHČ 15:00 hodinu. 


21. kolo, MFK Stará Turá „B“ – TJ Spartak Horná Streda, ŠTK v zmysle RS A/2/k nariaďuje MFS odohrať o 15:00 hodine. (TN-STK-2018/2019-0456)


8. liga Double Star Bet – NM


18. kolo, OŠK Lubina – TJ Klas Nová Bošáca, ŠTK pod hrozbou disciplinárnych opatrení žiada TJ Klas Nová Bošáca o zaslanie potvrdenie o úhrade vyplývajúceho z uznesenia TN-STK-2018/2019-0426 do 15.05.2019. (TN-STK-2018/2019-0450)


6. liga U19


14. kolo, OŠK Soblahov – OŠK Podolie, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1b MFS na základe SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech OŠK Soblahov. ŠTK odstupuje OŠK Podolie pre porušenie SP a RS na DK s návrhom pokuty 30€ podľa RS Príloha B/j. (TN-STK-2018/2019-0453)


4. liga U15


14. kolo, TFK 1939 Záblatie – TJ Slovan Trenčianska Turná, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v piatok 10.05.2019 o 17:00 hodine. (ID 616142, TN-STK-2018/2019-0467)


18. kolo, PŠK Bzince pod Javorinou – TJ Slovan Zamarovce, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 18.05.2019 o 15:00 hodine. (ID 615395, TN-STK-2018/2019-0461)


5. liga U15 – Sever


16. kolo, TJ Družstevník Veľká Hradná – TJ Tatran Bobot, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 15.05.2019 o 17:00 hodine. (ID 103074, TN-STK-2018/2019-0454)


19. kolo, TJ Dynamo Motešice – TJ Družstevník Veľká Hradná, ŠTK súhlasí s odohratím MFS na HP v Neporadzi. ŠTK upozorňuje TJ Dynamo Motešice na znenie RS A/2/s. (ID 103366, TN-STK-2018/2019-0465)


5. liga U15 – Juh


12. kolo, TJ Iskra Moravské Lieskové – FK 1925 Pobedim, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1b MFS v zmysle SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Iskra Moravské Lieskové. ŠTK pre porušenie SP a RS odstupuje FK 1925 Pobedim na DK s návrhom pokuty 40€ podľa RS Príloha B/j. FK 1925 Pobedim je zároveň v zmysle SP čl. 69/2 povinný uhradiť v prospech TJ Iskra Moravské Lieskové náhrady za nenastúpenie na MFS vo výške 50€ v zmysle RS príloha B/p. Potvrdenie o úhrade je potrebné doručiť na ŠTK do 15.05.2019. (ID 103077, TN-STK-2018/2019-0459)


19. kolo, TJ Družstevník Hrádok – OŠK Bošáca, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 19.05.2019 o 10:30 hodine. (ID 615319, TN-STK-2018/2019-0458)


4. liga U13 – Juh


17. kolo, MFK Stará Turá – TJ Družstevník Hrádok, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v utorok 14.05.2019 o 17:00 hodine. (ID 615348, TN-STK-2018/2019-0463)


Prípravka U11 skupina „A“


19. kolo, OFK Drietoma – TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 11.05.2019 o 10:00 hodine. (ID 615740, TN-STK-2018/2019-0462)


Prípravka U11 skupina „C“


Turnaj č. 9, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím turnaja vo štvrtok 23.05.2019 od 16:00 hodiny. (ID 102989, ID 103336, TN-STK-2018/2019-0451, TN-STK-2018/2019-0464)Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 16. mája 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 192x