Úradná správa ŠTK č. 38

06.06.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 38 zo dňa 06. júna 2019

Dôležité upozornenia

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK dáva na vedomie FK, že Aktív ŠTK je predbežne naplánovaný po Hodnotiacej konferencii ObFZ Trenčín v sobotu 20.07.2019 v okrese Nové Mesto nad Váhom. 

ŠTK oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťaží riadených ObFZ Trenčín súťažného ročníka 2019/2020, výhradne cez ISSF, od 30.05. do 07.07.2019, 23:59 hod. Podrobné informácie tu:

https://www.obfztrencin.sk/spravy/pokyny-k-prihlasovaniu-muzstiev-pre-sezonu-2019-2020

ŠTK žiada FK, v ktorých nastali alebo nastanú zmeny v kontaktných údajov (číslo účtu, mobil, mail, funkcie a pod.), aby vyplnili formulár uverejnený pod ÚS a vyplnený ho zaslali na mail denisporuban@ppstav.sk. Údaje je potrebné mať aktuálne do nového Rozpisu súťaže ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 2019/2020.


6. liga Double Star Bet


27. kolo, TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce – TFK 1939 Záblatie, ŠTK berie na vedomie splnenie si povinnosti TFK 1939 Záblatie v zmysle SP čl. 43/3b. (TN-STK-2018/2019-0522)


7. liga Double Star Bet – Sever


28. kolo, TJ Slovan Neporadza – OŠK Trenčianske Stankovce „B“, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1b MFS v zmysle SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech OŠK Trenčianske Stankovce „B“. ŠTK pre porušenie SP a RS odstupuje TJ Slovan Neporadza na DK s návrhom pokuty 150€ v zmysle RS Príloha B/m. (TN-STK-2018/2019-0514)


7. liga Double Star Bet – Juh


25. kolo, MFK Stará Turá „B – OŠK Slovan Beckov, ŠTK berie na vedomie oznámenie o nenastúpení OŠK Slovan Beckov na MFS. MFS bude doriešené v zmysle SP a RS. (ID 104929, TN-STK-2018/2019-0516)


26. kolo, TJ Slovan Priepasné – FK Askoll Potvorice, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 15.06.2019 o 16:30 hodine. (ID 618808, TN-STK-2018/2019-0518)


8. liga Double Star Bet – NM


24. kolo, TJ Jednota Hrachovište – TJ Slovan Hrašné, ŠTK pre porušenie SP čl. 81/d MFS v zmysle SP čl. 11 kontumuje, ponecháva dosiahnutý výsledok 6:0 na HP a priznáva 3 body v prospech TJ Jednota Hrachovište. ŠTK odstupuje TJ Slovan Hrašné pre porušenie SP a RS na DK s návrhom pokuty 50€ v zmysle RS Príloha B/j. (TN-STK-2018/2019-0521)


6. liga U19


18. kolo, OŠK Podolie – TJ Družstevník Dubodiel, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1b MFS v zmysle SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech OŠK Podolie. ŠTK pre porušenie SP a RS odstupuje TJ Družstevník Dubodiel na DK s návrhom pokuty 90€ v zmysle RS Príloha B/m. (TN-STK-2018/2019-0515)


4. liga U15


21. kolo, TJ Slovan Dolná Súča – TJ Slovan Zamarovce, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 10:00 hodine. (ID 618989, TN-STK-2018/2019-0519)


22. kolo, TJ Slovan Zamarovce – FK Bradlan Brezová pod Bradlom, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 12.06.2019 o 17:30 hodine. (ID 619165, TN-STK-2018/2019-0523)


5. liga U15 – Sever


21. kolo, TJ Dynamo Motešice – Jednota Sokol Chocholná-Velčice, ŠTK berie na vedomie oznámenie TJ Dynamo Motešice o nespôsobilosti HP na MFS. MFS sa odkladá na neurčito. Vzájomnú dohodu s termínom odohratia MFS je potrebné doručiť na ŠTK do 12.06.2019. (ID 104983, TN-STK-2018/2019-0517)


21. kolo, OŠK Selec – TJ Tatran Bobot, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 12.06.2019 o 17:30 hodine. (ID 619078, TN-STK-2018/2019-0520)


Prípravka U11


Finálový turnaj sa po schválení VV ObFZ Trenčín uskutoční v nedeľu 16.06.2019 od 09:00 hodiny na štadióne TJ Družstevník Hrádok. Turnaja sa zúčastnia víťazi skupiny „B-F“ a mužstvá umiestnené na 1-3. mieste zo skupiny „A“. Propozície sú uverejnené pod ÚS ŠTK.


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 13. júna 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

[doc]Adresár - formulár.doc
[doc]Propozície Hrádok U11.pdf
Prečítané: 269x