06.06.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 38

06.06.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 38 zo dňa 06. júna 2019

Dôležité upozornenia

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK dáva na vedomie FK, že Aktív ŠTK je predbežne naplánovaný po Hodnotiacej konferencii ObFZ Trenčín v sobotu 20.07.2019 v okrese Nové Mesto nad Váhom. 

ŠTK oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťaží riadených ObFZ Trenčín súťažného ročníka 2019/2020, výhradne cez ISSF, od 30.05. do 07.07.2019, 23:59 hod. Podrobné informácie tu:

https://www.obfztrencin.sk/spravy/pokyny-k-prihlasovaniu-muzstiev-pre-sezonu-2019-2020

ŠTK žiada FK, v ktorých nastali alebo nastanú zmeny v kontaktných údajov (číslo účtu, mobil, mail, funkcie a pod.), aby vyplnili formulár uverejnený pod ÚS a vyplnený ho zaslali na mail denisporuban@ppstav.sk. Údaje je potrebné mať aktuálne do nového Rozpisu súťaže ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 2019/2020.


6. liga Double Star Bet


27. kolo, TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce – TFK 1939 Záblatie, ŠTK berie na vedomie splnenie si povinnosti TFK 1939 Záblatie v zmysle SP čl. 43/3b. (TN-STK-2018/2019-0522)


7. liga Double Star Bet – Sever


28. kolo, TJ Slovan Neporadza – OŠK Trenčianske Stankovce „B“, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1b MFS v zmysle SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech OŠK Trenčianske Stankovce „B“. ŠTK pre porušenie SP a RS odstupuje TJ Slovan Neporadza na DK s návrhom pokuty 150€ v zmysle RS Príloha B/m. (TN-STK-2018/2019-0514)


7. liga Double Star Bet – Juh


25. kolo, MFK Stará Turá „B – OŠK Slovan Beckov, ŠTK berie na vedomie oznámenie o nenastúpení OŠK Slovan Beckov na MFS. MFS bude doriešené v zmysle SP a RS. (ID 104929, TN-STK-2018/2019-0516)


26. kolo, TJ Slovan Priepasné – FK Askoll Potvorice, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 15.06.2019 o 16:30 hodine. (ID 618808, TN-STK-2018/2019-0518)


8. liga Double Star Bet – NM


24. kolo, TJ Jednota Hrachovište – TJ Slovan Hrašné, ŠTK pre porušenie SP čl. 81/d MFS v zmysle SP čl. 11 kontumuje, ponecháva dosiahnutý výsledok 6:0 na HP a priznáva 3 body v prospech TJ Jednota Hrachovište. ŠTK odstupuje TJ Slovan Hrašné pre porušenie SP a RS na DK s návrhom pokuty 50€ v zmysle RS Príloha B/j. (TN-STK-2018/2019-0521)


6. liga U19


18. kolo, OŠK Podolie – TJ Družstevník Dubodiel, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1b MFS v zmysle SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech OŠK Podolie. ŠTK pre porušenie SP a RS odstupuje TJ Družstevník Dubodiel na DK s návrhom pokuty 90€ v zmysle RS Príloha B/m. (TN-STK-2018/2019-0515)


4. liga U15


21. kolo, TJ Slovan Dolná Súča – TJ Slovan Zamarovce, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 10:00 hodine. (ID 618989, TN-STK-2018/2019-0519)


22. kolo, TJ Slovan Zamarovce – FK Bradlan Brezová pod Bradlom, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 12.06.2019 o 17:30 hodine. (ID 619165, TN-STK-2018/2019-0523)


5. liga U15 – Sever


21. kolo, TJ Dynamo Motešice – Jednota Sokol Chocholná-Velčice, ŠTK berie na vedomie oznámenie TJ Dynamo Motešice o nespôsobilosti HP na MFS. MFS sa odkladá na neurčito. Vzájomnú dohodu s termínom odohratia MFS je potrebné doručiť na ŠTK do 12.06.2019. (ID 104983, TN-STK-2018/2019-0517)


21. kolo, OŠK Selec – TJ Tatran Bobot, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 12.06.2019 o 17:30 hodine. (ID 619078, TN-STK-2018/2019-0520)


Prípravka U11


Finálový turnaj sa po schválení VV ObFZ Trenčín uskutoční v nedeľu 16.06.2019 od 09:00 hodiny na štadióne TJ Družstevník Hrádok. Turnaja sa zúčastnia víťazi skupiny „B-F“ a mužstvá umiestnené na 1-3. mieste zo skupiny „A“. Propozície sú uverejnené pod ÚS ŠTK.


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 13. júna 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

[doc]Adresár - formulár.doc
[doc]Propozície Hrádok U11.pdf
Prečítané: 292x