07.08.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 5

07.08.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 5 zo dňa 08. augusta 2019

Dôležité upozornenia

ŠTK oznamuje, že v zmysle nového znenia PF 2019-20 (od 1.7.2019 v našich súťažiach) môžu byť potrestaní disciplinárnou sankciou (to znamená: verbálne napomenutí, alebo potrestaní udelením ŽK alebo ČK podľa závažnosti priestupku a zoznamu priestupkov uvedených v Pravidlách futbalu) aj členovia realizačných tímov. Za člena realizačného tímu sa považuje osoba, ktorá je uvedená v zápise o stretnutí ako člen realizačného tímu sediaci na lavičke náhradníkov (tréner, asistent trénera, vedúci mužstva, lekár a masér). Z tohto dôvodu ŠTK odporúča, aby členovia realizačných tímov boli riadne označení visačkami, ktorej minimálne rozmery sú 10x10 cm. Vzor visačky je prílohou tejto ÚS.

ŠTK žiada FK o kontrolu termínov, UHČ a HP svojich mužstiev a v prípade nezrovnalostí o kontaktovanie jednotlivých správcov súťaží. 

Spoločné družstvo v kategórii mládeže môže klub uzatvoriť s iným klubom okrem vekovej kategórii prípravka. Túto dohodu sú kluby povinné predložiť najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže na schválenie riadiacemu orgánu. Schválené družstvá sú uvedené v sekcii „Schválené dohody“.

V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie žiakov alebo dorastu za oba kluby v danej vekovej kategórii. Platnosť dohody skončí vždy skončením súťažného ročníka. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo. Schválené striedavé štarty sú uvedené v sekcii „Schválené dohody“.

V súťažiach vekových kategórií prípravka a žiaci je oprávnená hrať hráčka, ktorá je najviac o dve vekové úrovne staršia, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrá za prípravku alebo žiakov, hráčka môže takto hrať najviac do svojej vekovej úrovne U15.

ŠTK dáva na vedomie futbalovým klubom, že po registrácií hráčov, resp. pri žiadostiach o nový RP, sú kluby tento RP vyžiadať, matrikár túto žiadosť schváli, a týmto krokom má hráč, resp. iný funkcionár platný RP. Klub už vo fyzickej forme RP nedostane, končí doručovanie RP.

ŠTK dáva na vedomie FK a DO, že konfrontácia sa vykoná na základe vytlačenej Zápasovej súpisky alebo cez multifunkčné zariadenia, pomocou ktorého si kapitán a vedúci mužstvá skontroluje totožnosť hráčov. Registračné preukazy nie je preto potrebné predkladať DO pred stretnutím. 


7. liga Double Star Bet – Juh

7. kolo, TJ Družstevník Lubina-kopanice – MFK Stará Turá, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 14.09.2019. (ID 648732, TN-STK-2019/2020-0095)


6.LSD

TJ Družstevník Dubodiel, ŠTK súhlasí s odohratím 3., 6., 9. kola na HP v Dubodieli, 5. a 7. kola na HP v Trenčianskom Jastrabí. (ID 112282, TN-STK-2019/2020-0099)

SFK Nová Ves nad Váhom, ŠTK súhlasí s odohratím 1. kola v nedeľu 01.09.2019 o 10:00 hodine, 3. kola v nedeľu 15.09.2019 o 12:00 hodine, 5. kola v nedeľu 29.09.2019 o 16:00 hodine, 7. kola v nedeľu 13.10.2019 o 12:30 hodine a 9. kola v nedeľu 27.10.2019 o 11:30 hodine. ŠTK nesúhlasí so zmenou termínu MFS a UHČ pre 5. kolo. (ID 112428, TN-STK-2019/2020-0103)


4.LSŽ

TJ Slovan Trenčianska Turná, ŠTK súhlasí s odohratím 1., 4. a 8. kola na HP v Bierovciach-Opatovciach. (ID 112173, TN-STK-2019/2020-0096)

ŠK Modrová, ŠTK súhlasí s odohratím 1. kola v nedeľu 01.09.2019 o 14:00 hodine, 3. kola v sobotu 14.09.2019 o 15:00 hodine, 5. kola v sobotu 28.09.2019 o 15:00 hodine, 6. kola v sobotu 05.10.2019 o 15:00 hodine, 8. kola v nedeľu 20.10.2019 o 13:00 hodine a 10. kola v nedeľu 03.11.2019 o 11:30 hodine. (ID 112420, TN-STK-2019/2020-0102)


  

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 15. augusta 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

image
[doc]Visačky realizačný tím
Prečítané: 371x