04.09.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 9

04.09.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 9 zo dňa 05. septembra 2019

Dôležité upozornenia

ŠTK oznamuje, že v zmysle nového znenia PF 2019-20 (od 1.7.2019 v našich súťažiach) môžu byť potrestaní disciplinárnou sankciou (to znamená: verbálne napomenutí, alebo potrestaní udelením ŽK alebo ČK podľa závažnosti priestupku a zoznamu priestupkov uvedených v Pravidlách futbalu) aj členovia realizačných tímov. Za člena realizačného tímu sa považuje osoba, ktorá je uvedená v zápise o stretnutí ako člen realizačného tímu sediaci na lavičke náhradníkov (tréner, asistent trénera, vedúci mužstva, lekár a masér). Z tohto dôvodu ŠTK odporúča, aby členovia realizačných tímov boli riadne označení visačkami, ktorej minimálne rozmery sú 10x10 cm.

ŠTK žiada FK o kontrolu termínov, UHČ a HP svojich mužstiev a v prípade nezrovnalostí o kontaktovanie jednotlivých správcov súťaží. 

FK Potvorice, ŠTK berie na vedomie podanie klubu. ŠTK vyzýva FK Potvorice o doplnenie námietky v zmysle SP čl. 86/1 do 11.09.2019. (ID 113952, TN-STK-2019/2020-0171)


6. liga Double Star Bet

6. kolo, FK Melčice-Lieskové – TFK Opatová, ŠTK na základe TL nesúhlasí so zmenou UHČ. (ID 674985, TN-STK-2019/2020-0179)


7. liga Double Star Bet – Juh

7. kolo, TJ Tatran Polianka – FK Askoll Potvorice, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v opačnom poradí na HP v Potvoriciach. (ID 673300, TN-STK-2019/2020-0183)

13. kolo, TJ Družstevník Lubina-kopanice – TJ Zavažan Kálnica, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 26.10.2019 o 14:30 hodine a s výmenou poradia zápasov. MFS sa odohrá na HP v Kálnici. (ID 674081, TN-STK-2019/2020-0187)


6.LSD

2. kolo, OŠK Soblahov – Jednota Sokol Chocholná-Velčice, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS vo štvrtok 05.09.2019 o 16:00 hodine. (ID 672129, TN-STK-2019/2020-0164)

1. kolo, Jednota Sokol Chocholná-Velčice – OŠK Podolie, ŠTK upozorňuje Jednota Sokol Chocholná-Velčice na dodržiavanie SP čl. 56/j. (TN-STK-2019/2020-0189)


5.LSŽ – Sever

2. kolo, OFK Slovan Skalka nad Váhom – OFK Drietoma, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 11.09.2019 o 17:00 hodine. (ID 676177, TN-STK-2019/2020-0177)

2. kolo, Jednota Sokol Chocholná-Velčice – FK Horná Súča, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 11.09.2019 o 17:00 hodine. (ID 675271, TN-STK-2019/2020-0178)

5. kolo, FK Horná Súča – TJ Tatran Bobot, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 11:15 hodine a výmenou poradia zápasov. MFS sa odohrá na HP v Bobote. (ID 673547, TN-STK-2019/2020-0184)

1. kolo, OFK Drietoma – TJ Tatran Bobot, ŠTK pre porušenie SP odstupuje OFK Drietoma na DK s návrhom pokuty 30€. ŠTK pre porušenie SP odstupuje R Kvasnicu (1337211) na KR. (SP čl. 79, čl. 80, čl. 74/c, RS čl. 21/j). (TN-STK-2019/2020-0190)

1. kolo, OŠK Soblahov – TJ Žihlavník Omšenie, ŠTK pre porušenie SP odstupuje R Laurenčíka (1331314) na KR (SP čl. 74/k). (TN-STK-2019/2020-0191)


5.LSŽ – Juh

1. kolo, FK Turani – FK Askoll Potvorice, ŠTK pre porušenie SP MFS kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Askoll Potvorice. ŠTK pre porušenie SP odstupuje FK Turani na DK s návrhom pokuty 50€ a Milana Štetinu (1031490) na doriešenie DK (SP čl. 82/1f, čl. 63, RS čl. 21/n). (TN-STK-2019/2020-0193)


4.LMŽ – Sever

3. kolo, OŠK Selec – TJ Tatran Bobot, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v utorok 17.09.2019 o 17:30 hodine. (ID 670326, TN-STK-2019/2020-0181)


4.LMŽ – Juh

2. kolo, Spartak Myjava „B“ – MFK Stará Turá, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 08.09.2019 na HP v Priepasnom. (ID 671744, TN-STK-2019/2020-0182)

7. kolo, Spartak Myjava „B“ – OŠK Podolie, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 13:10.2019 na HP v Priepasnom. (ID 673801, TN-STK-2019/2020-0185)

1. kolo, MFK Stará Turá – OŠK Bošáca, ŠTK pre porušenie RS odstupuje FK 1972 Zemianske Podhradie na DK s návrhom pokuty 50€ (RS čl. 9/b, čl. 21/i). (TN-STK-2019/2020-0194)


Prípravka U11 – Skupina „A“

9. kolo, FK Horná Súča – OŠK Selec, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v opačnom poradí. MFS sa odohrá na HP v Selci. (ID 673521, TN-STK-2019/2020-0163) 

9. kolo, TJ Slovan Trenčianska Turná – TJ Žihlavník Omšenie, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 18:00 hodine. (ID 113754, TN-STK-2019/2020-0165)

9. kolo, FK Horná Súča – OŠK Selec, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS na HP v Selci. (ID 113759, TN-STK-2019/2020-0166)

2. kolo, Reval sport club – FK Horná Súča, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS na HP v Trenčianskej Teplej. (ID 676386, TN-STK-2019/2020-0176)

2. kolo, TJ Žihlavník Omšenie – OŠK Selec, ŠTK na základe TL nesúhlasí so vzájomnou dohodou. ŠTK v zmysle SP čl. 37/1 nariaďuje MFS odohrať v nedeľu 08.09.2019 o 12:30 hodine. (ID 674292, TN-STK-2019/2020-0180)

2. kolo, FK Melčice-Lieskové – TFK 1939 Záblatie, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 11.09.2019 o 17:30 hodine. (ID 673880, TN-STK-2019/2020-0186)

1. kolo, FK Melčice-Lieskové – Revel sport club, ŠTK pre porušenie SP odstupuje Revel sport club na DK s návrhom pokuty 30€ (SP čl. 79, čl. 80, RS čl. 21/j). (TN-STK-2019/2020-0192)


Prípravka U11 – Skupina „B“

TFK Opatová, ŠTK na základe stanoviska mužstiev zaradených do súťaže nesúhlasí s prihlásením mužstva do súťaže. (TN-STK-2019/2020-0175)


Prípravka U11 – Skupina „E“

MFK Stará Turá, ŠTK pre porušenie SP MFS 1.kola, 2. kola a 3. kola kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech súperov. ŠTK odstupuje pre porušenie SP MFK Stará Turá na DK s návrhom pokuty 30€ (SP čl. 82/1b, 81/1, RS 20/k). (TN-STK-2019/2020-0188)Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 12. septembra 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 392x