Úradná správa ŠTK č. 5

10.08.2018, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 5 zo dňa 09. augusta 2018

Dôležité upozornenia

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje, že všetky podania na ŠTK je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia do 12:00 hodiny výhradne cez systém ISSF.

ŠTK dáva na vedomie, že Zmluvy o Spoločných družstvách mládeže je potrebné doručiť minimálne 15 dní pred začiatkom súťažného ročníka na sekretariát ObFZ Trenčín. Súčasťou má byť na základe RS 2018/2019 súpiska mužstva, s uvedením klubovej príslušnosti jednotlivých hráčov (ak je jediné mládežnícke mužstvo a dospelí hrajú 6. ligu resp. 7. ligu). Vzor súpisky nájdete na stránke ObFZ Trenčín v sekcii „Futbalové normy/Formuláre, tlačivá“.

ŠTK dáva na vedomie, že schválené Spoločné družstvá mládeže nájdete v sekcii "Schválené dohody". Sekcia je priebežne aktualizovaná na základe doručených zmlúv.

ŠTK dáva na vedomie, že bezplatné podanie dlhodobých výnimiek je možné do nižšie uvedených termínov. Po tomto termíne sa bude uplatňovať sadzobník poplatok RS 2018/2019.

ŠTK dáva na vedomie, že na základe vzájomnej dohody je možné dohrať MFS úvodného kola do 14 dní od riadneho termínu MFS.

6. liga U19, 5. liga U15 Juh, Prípravka U11 – Skupina „A“ do 15. augusta 2018.

Prípravka U11 Skupina „B, C, D, E, F“ nahlásiť termíny jesenných turnajov do 15. augusta 2018.

 

 

Hrací deň

„B“

„C“

„D“

„E“

„F“

01.09.2018

sobota

Tr. Turná

Hrádok

 

Z. Podhradie

Brezová p. B.

08.09.2018

sobota

Veľká Hradná

Hôrka n/V

Podolie

Dolné Srnie

Krajné

15.09.2018

sobota

Svinná

Kálnica

Považany

M. Lieskové

Stará Turá

22.09.2018

sobota

Tr. Jastrabie

Modrová

 

Z. Podhradie

 

29.09.2018

sobota

Bobot

Modrová

 

Dolné Srnie

Stará Turá

06.10.2018

sobota

Soblahov

Kálnica

 

Bzince p/J

 

 

6. liga Double Star Bet – dospelí

1. kolo, OFK Čachtice – FK Turani, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1b stretnutie na základe SP čl.11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Turani. ŠTK odstupuje OFK Čachtice na doriešenie DK. (TN-STK-2018/2019-0069)

2. kolo, TJ Jednota Brestovec - OFK Čachtice, ŠTK berie na vedomie nenastúpenie OFK Čachtice na MFS. ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1b stretnutie na základe SP čl.11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Jednota Brestovec. ŠTK odstupuje OFK Čachtice na doriešenie DK. (ID 94076, TN-STK-2018/2019-0080)

7. liga Double Star Bet Sever – dospelí

2. kolo, OŠK Soblahov – TJ Štart Svinná, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v opačnom poradí. Na jeseň na HP TJ Štart Svinná. (ID 537877, TN-STK-2018/2019-0067)

2. kolo, OFK Drietoma – TJ Tatran Bobot, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s výmenou poradia zápasov, na jeseň sa MFS odohrá na HP v Bobote. (ID 542399, TN-STK-2018/2019-0084)

7. liga Double Star Bet Juh – dospelí

OFK Trenčianske Bohuslavice, ŠTK odstupuje OFK Trenčianske Bohuslavice na doriešenie DK. (TN-STK-2018/2019-0070)

8. liga Double Star Bet NM – dospelí

1. kolo, PŠK Bzince pod Javorinou – MŠK Lúka, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1b stretnutie na základe SP čl.11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech PŠK Bzince pod Javorinou. ŠTK odstupuje MŠK Lúka na doriešenie DK a zároveň je MŠK Lúka povinná na základe RS uhradiť v prospech PŠK Bzince pod Javorinou 80€. Potvrdenie o úhrade je MŠK Lúka povinná doručiť na sekretariát ObFZ Trenčín do 15.08.2018. (TN-STK-2018/2019-0076)

8. liga Double Star Bet SE & MY – dospelí

5. kolo Dojč – Chvojnica, stretnutie sa odohrá dňa 1.9.2018 o 15:00 hod.

6. liga U19

OŠK Podolie, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v nedeľu o 11:00 hodine na HP v Podolí. (ID 93961, TN-STK-2018/2019-0074)

4. liga U15

11. kolo, OFK Čachtice – TJ Slovan Trenčianska Turná, ŠTK na základe RS A.2/d nesúhlasí so zmenou termínu MFS. Chýba súhlas súpera. (ID 93835)

5. liga U15 Sever

TJ Dynamo Motešice, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS o 11:00 hodine na HP v Motešiciach. ŠTK súhlasí s odohratím 7. kola a 11. kola na HP v Neporadzi. (ID 93973, TN-STK-2018/2019-0075)

4. liga U13 Sever

TJ Tatran Bobot, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS o 15:00 hodine. (ID 93849, TN-STK-2018/2019-0071)

4. liga U13 Juh

2. kolo, TJ Spartak Horná Streda – TJ Slovan Priepasné, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 02.09.2018 o 10:30 hodine. (ID 541696, TN-STK-2018/2019-0081)

5. kolo, TJ Družstevník Hrádok – TJ Spartak Horná Streda, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 23.09.2018 o 10:30 hodine. (ID 533875, TN-STK-2018/2019-0083)

10. kolo, TJ Spartak Horná Streda – TJ Družstevník Hrádok, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 28.10.2018 o 10:30 hodine. (ID 533880, TN-STK-2018/2019-0082)

Prípravka U11 skupina B

ŠTK pozýva na zasadnutie komisie vo štvrtok 16.08.2018 o 16:30 hodine v Mestskej športovej hale na Sihoti zástupcov (resp. trénerov) TJ Slovan Trenčianska Turná, TJ Štart Svinná, OŠK Soblahov, TJ Inovec Trenčianske Jastrabie, TJ Tatran Bobot a TJ Družstevník Veľká Hradná. Účasť je nevyhnutná!

Prípravka U11 skupina C

ŠTK nesúhlasí s dohodou klubov. ŠTK nariaďuje odohrať 6 turnajov v jesennej časti. Kluby sú povinné nahlásiť organizovanie zvyšných dvoch turnajov do 15. augusta 2018. (TN-STK-2018/2019-0077)

 

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 16. augusta 2018.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

 

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 346x