Úradná správa ŠTK č. 1

08.07.2018, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 1 zo dňa 08. júl 2018

 

Dôležité upozornenia

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje, že všetky podania na ŠTK je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia do 12:00 hodiny výhradne cez systém ISSF.

ŠTK upozorňuje, na povinnosť pred začiatkom súťažného ročníka pre všetky svoje družstvá a vo všetkých súťažiach vyplniť v sezónnej súpiske družstva v ISSF iba trénerov a ostatných členov realizačného tímu družstva (SP 41/2).

ŠTK dáva na vedomie, že Zmluvy o Spoločných družstvách mládeže je potrebné doručiť minimálne 15 dní pred začiatkom súťažného ročníka na sekretariát ObFZ Trenčín. Súčasťou má byť na základe RS 2018/2019 súpiska mužstva, s uvedením klubovej príslušnosti jednotlivých hráčov (ak je jediné mládežnícke mužstvo a dospelí hrajú 6. ligu resp. 7. ligu). Vzor súpisky nájdete na stránke ObFZ Trenčín v sekcii „Futbalové normy/Formuláre, tlačivá“.

ŠTK dôrazne upozorňuje na vygenerovanie nových členských poplatkov klubu, hráčov a všetkých ostatných funkcionárov klubu! Predídete tak problémom v prvých zápasoch nového súťažného ročníka.

ŠTK žiada TJ Družstevník Očkov, TJ JRD Vlára Kľúčové, TJ Spartak Horná Streda, FK 1925 Pobedim, TJ Považan Ivanovce, TJ Jednota Hrachovište a TJ Družstevník Lubina – kopanice o okamžitú registráciu štadiónov, bez ktorej nebude možné vygenerovať zápasy pre súťažný ročník 2018/2019.

ŠTK dáva na vedomie, že bezplatné podanie dlhodobých výnimiek je možné do nižšie uvedených termínov. Po tomto termíne sa bude uplatňovať sadzobník poplatok RS 2018/2019.

 

6. liga dospelí, 7. liga dospelí, 8. liga NM dospelí do 18. júla 2018.

8. liga MY & SE dospelí do 15. júla 2018 podaním na ŠTK ObFZ Senica.

6. liga U19, 5. liga U15 Juh, Prípravka U11 – Skupina „A“ do 15. augusta 2018.

4. liga U15, 5. liga U15 Sever, 4. liga U13 do 8. augusta 2018.

Prípravka U11 Skupina „B, C, D, E, F“ nahlásiť termíny jesenných turnajov do 15. augusta 2018. Nakoľko počas AKTÍVU ŠTK sa mužstvá dohodli na termínovej listine turnajov a rozdelení skupín, stretnutie mužstiev tejto vekovej kategórií nebude. Rozdelenie skupín je k dispozícií na Futbalnete. Skupina „C, D, E, F“ odohrá v jesennej a jarnej časti 4+2 turnaje. ŠTK preto žiada nahlásiť oba termíny turnajov pre jesennú časť.

 

Hrací deň

„B“

„C“

„D“

„E“

„F“

01.09.2018

sobota

 

Hrádok

 

 

 

08.09.2018

sobota

 

Hôrka n/V

 

Dolné Srnie

 

15.09.2018

sobota

Svinná

Kálnica

Považany

 

 

22.09.2018

sobota

 

Modrová

 

 

 

29.09.2018

sobota

 

-

 

Dolné Srnie

 

06.10.2018

sobota

 

-

 

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 19. júla 2018.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

 

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 766x