Vrátenie pokút udelených DK na jeseň 2018

22.12.2018, Denis Poruban

Vrátenie pokút udelených DK na jeseň 2018.

Dňa 29.10.2018 VV ObFZ Trenčín prerokoval Návrh Predsedu ObFZ Trenčín o vzdaní sa pokút ObFZ Trenčín, udelených DK ObFZ hráčom a funkcionárom v súťažnom ročníku 2018-2019 v prospech klubov, ktoré pokutu uhradili.

VV ObFZ Trenčín po prerokovaní návrhu tento návrh následne schválil a uložil sekretárovi ,aby uvedené finančné prostriedky po skončení jesennej časti súťaže vrátil na účty klubov, ktoré pokuty uhradili prostredníctvom zbernej faktúry SFZ.  Za tento vrátenie pokút hlasovali : Gróf, Meravý, Pristaš, Obeda, Koníček, Burza, Dunajčík, Šálek . Proti tomu, aby sa pokuty vrátili hlasoval p.Ružička , zdržal sa hlasovania: p.Hlávek. V prípade, že by niektorá pokuta nebola vrátená, žiadame kluby, aby kontaktovali sekretára zväzu, p. Vaňa Tomáša.

Zoznam pokút udelených DK ObFZ Trenčín v súťažnom ročníku 2018/2019.

U025  Martin Pupiš (1233291) TJ Lokomotíva Trenč.Teplá VI.liga dospelí, pozastavenie výkonu športu na  2 s.s.N a pokuta 30€(49/1a,2a). Poplatok 10€ za disciplinárne konanie (RS B/a).

U043 Marek Bakoš(1298804) TJ Považan Ivanovce, VII.liga sever, dospelí, 1 s.s. N a pokuta 30€ (45/1,2a).

U048   Michal Maliarik(1234844) FK Bradlan Brezová pod Bradlom, VII.liga JUH, dospelí 1 s.s. N a pokuta 30€ (46/1b,2). Poplatok 10€(RS B/a)

U055 Matúš Opatovský(1242076) OFK Drietoma, VII.liga sever, dospelí, 1s.s. N a pokuta 30€ (45/1,2a). Poplatok 10€(RS B/a).

U061 Jozef Sevald(1240953) TJ Družstevník Hrádok, dospelí, 4týždne N, pokuta 50€(48/1c,2b).  

U064  DK na základe podania HR a AR1 trestá Karol Kantek(1156972) FK 1925 Pobedím, tréner, VII.liga, juh, pozastavenie výkonu športu na 3 s.s.N, pokuta 30€ + 10€ RP(48/1a,2a) za kritiku delegovanej osoby.

U073 Michal Poruban(1168450) OFK Drietoma, VII.liga sever, dospelí, 2 s.s.N, pokutou 30€ + 10€RP.

U074 Václav Bulejko(1231838) TJ Slovan Horňany, VII.liga sever, dospelí, 3 týždne N, pokutou 30€ + 10€RP.

U079 DK na základe zápisu zo stretnutia trestá HU Štefana Marušinca (1020760) TJ Slovan Dolná Poruba pozastavením výkonu funkcie na 2 mesiace N v 7.lige dospelí(48/1c,2b) a pokutou 50€ za HNS voči delegovanej osobe, za porušenie súťažného poriadku(čl.60/e,g) - nečinnosť usporiadateľskej služby - nezabezpečenie odchodu delegovanej osoby.

U081 DK na základe zápisu o stretnutí (DP čl.71/3a) trestá Lukáša Ondrisa(1157178), FK Askoll Potvorice, VII.liga JUH dospelí, pozastavením výkonu športu na 3 týždne N(48/1c,2b), pokuta 50€ + 10€ RP, za urážlivé výroky voči delegovanej osobe v MFS 9.kola..

U082 DK na základe zápisu o stretnutí (DP čl.71/3a) trestá Radovana Keráka (1240846), FK Askoll Potvorice, VII.liga JUH dospelí, pozastavením výkonu športu na 3 týždne N(48/1c,2b), pokuta 50€ + 10€ RP, za urážlivé výroky voči delegovanej osobe v MFS 9.kola.

U085  Patrik Veselý(1219237)  OŠK Lubina, VIII. liga NM, dospelí, na 4 týždne N od 12.10.2018, pokuta 50€ + 10€RP(DP čl.48/1c,2b) za hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe - hrubá urážka. Priťažujúca okolnosť 36/2a.

U086  Martin Kozic(1164033) TJ Klas Nová Bošáca, VIII. liga NM, dospelí, na 2 mesiace N od 5.10.2018, pokuta 50€ + 10€RP(DP čl. 48/1c,2b) za hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe - hrubá urážka. Výkon disciplinárnej sankcie prerušuje od 1.11.2018 do 22.3.2019. Priťažujúca okolnosť 36/2a.

U087  Lukáš Unčík (1217165) TJ Klas Nová Bošáca, VIII.liga NM, dospelí, na 3 s.s. N od 5.10.2018, pokuta 50€ + 10€RP(DP čl. 48/1a,2a) za hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe - kritika.

U090  DK na základe zápisu zo stretnutia a podania rozhodcu stretnutia trestá Miroslava Machunku(1117160) TJ Klas Nová Bošáca, VIII.ligaNM, dospelí, pozastavením výkonu športu nepodmienečne na 1mesiac od 12.10.2018, pokutou 30€ za napadnutie delegovanej osoby v MFS TJ Družstevník Považany - TJ Klas Nová Bošáca(DP čl.49/1d,2d).

U136 Filip Krahulec(1303335) FK Bradlan Brezová p/B, VII.liga JUH, dospelí, 2 mesiace N(49/1b,2b), pokuta 30 € + 10€RP, telesné napadnutie súpera - udretie päsťou do tváre. 

U137 Daniel Madara(1263257) TJ Klas Nová Bošáca, VIII.liga NM dospelí, 2 mesiace N(48/1c,2b),pokuta 50€ + 10€RP, HNS voči delegovanej osobe - hrubé urážky. Výkon disciplinárnej sankcie DK

U143  Róbert Hejbal(1246149) TJ SPP Veľké Bierovce - Opatovce, VI.liga, dospelí, 2týždne N(49/1b,2b), pokuta 30 € + 10€RP, kopnutie súpera v prerušenej hre. Výkon disciplinárnej sankcie DK prerušuje od 12.11.2018 do 8.3.2019.

U150 Michal Poruban(1168450) OFK Drietoma, VII.liga sever, dospelí, na 5 týždňov N, pokuta 50€ + 10€RP (DP čl.48/1c,2b) za hrubé urážky voči delegovanej osobe. Výkon disciplinárnej sankcie DK prerušuje od 17.11.2018 do 8.3.2019.


V Trenčíne, 15.12.2018 


Gróf Ivan 

predseda ObFZ Trenčín.

Prečítané: 288x