Dnes oslavuje meniny Libuša zajtra Ignác       Sobota, 30. júl 2016,

ObFZ Trenčín


Vítame Vás na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Na stránke Vám budeme približovať všetky činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze. Pravidelne Vám budeme prinášať informácie z našich súťaží, z práce odborných komisií a celého zväzu.

V ponuke nájdete servis úradných správ, aktuálnych výsledkov, tabuliek, dokumentov a iných informácií, ktoré Vám zabezpečia potrebný prehľad o dianí a všetkých súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín.

Táto stránka je oficiálna a je záväzná pre všetky futbalové a odborné komisie ObFZ Trenčín.

                                                                                 

Ivan Gróf         

predseda ObFZ Trenčín

  

ORGANIZAČNÝ POKYN k uhrádzaniu členského príspevku v SFZ v roku 2016 !!!

 

V prílohe (TU pod textom) je Organizačný pokyn k uhrádzaniu členského príspevku v SFZ v roku 2016. 

PLATBA ZA DELEGOVANÉ OSOBY !!!

 

V prílohe (TU pod textom) je tabuľka s uvedenými platbami za DO. Kluby môžu previesť platbu jednorazovo, alebo splátkami, ktoré sú uvedené v tabuľke. Prvú platbu je nutné uskutočniť do 31.07.2016.

 Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol, ktorý je jedinečný pre každý klub.
 Platba za DO!!!!!!!!!(31.2 kB)

 

 

Dôležitý oznam matriky !!!

 

Vážení ISSF manažéri,  funkcionári klubov, 

ako ste už boli upozornení prostredníctvom správy v ISSF systéme, dňa 12.7.2016 bol do systému ISSF doplnený Typ transferu Prestup s obmedzením (s povinným súhlasom materského klubu hráča) podľa poslednej schválenej zmeny v Registračnom a prestupovom poriadku. Upozorňujeme na to, že tento typ transferu hráča je vždy na obdobie do konca sezóny, čiže do 30.6. (rok podla aktualnej sezóny), iný dátum Vám systém nepovolí.

Taktiež upozorňujeme na to, že o tento typ transferu sa dá požiadať len v momente, keď už sezóna začala, NIE VOPRED, keď ešte sezóna, na ktorú chcete použiť Prestup s obmedzením, nebeží. Sezóna sa začína vždy k 1.7. a končí 30.6. v ďalšom kalendárnom roku.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že dňom 13.7.2016 budú automaticky ukončené všetky platné hosťovania amatérov, podľa platného znenia Registračného a prestupového poriadku SFZ !!!

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na matrikára ObFZ Trenčín p. Tomáša Vaňa na tel č. 0902 924 970 alebo 0905 805 890.

 

 

 
 Dohoda o spoločnom družstve mládeže(14.3 kB)Vzor dohody o spoločnom družstve

 

Oznámenie

Tabuľky a výsledky súťaží riadených ObFZ Trenčín sa nachádzajú aj na stránkach futbalnet. sk. Na tieto stránky sa môžete jednoducho dostať cez ľavé menu " Tabulky a výsledky na futbalnef.sk. Stačí si vybrať súťaž a kliknúť na ňu.

 

Upozornenie

Na ľavej lište v sekcii Tlačivá, dokumenty/ Základné futbalové normy sú k dispozícii súčasné platné znenia:

Registračného a prestupového poriadku SFZ

Disciplinárneho poriadku SFZ

Súťažného poriadku SFZ  

OZNAM MATRIKY:

Dôrazne upozorňujeme na predpis systému ISSF ohľadom vkladania fotografií manažérov klubov na nové registračné preukazy, resp. základnú registráciu.  FOTOGRAFIA nesmie byť skenovaná. Tvár na fotografii musí byť len z pohľadu predného, nie z bočného pohľadu ani poľopohľadu. Klub, ktorý predloží zlú fotografiu sa vystavuje nebezpečiu  zamietnutia takéhoto registračného preukazu.

Matrikár ObFZ Trenčín 

 

Oblastný futbalový zväz Trenčín

Športová hala

Mládežnícka 1 

911 01 Trenčín

IČO:  31825087

DIČ:   2021367744

Telefón sekretár ObFZ: 0905 805 890, 0902 924 970

Email: info@obfztrencin.sk  tomas.vano@futbalsfz.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Trenčín,

Číslo účtu: SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Účet pre úhradu náležitostí rozhodcom a DZ: Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Trenčín

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0050 2393 4642

 

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka na obed od 12.00 do 12.30 hod