Dnes oslavuje meniny Gabriela zajtra Dezider       Streda, 10. február 2016,

ObFZ Trenčín


Vítame Vás na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Na stránke Vám budeme približovať všetky činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze. Pravidelne Vám budeme prinášať informácie z našich súťaží, z práce odborných komisií a celého zväzu.

V ponuke nájdete servis úradných správ, aktuálnych výsledkov, tabuliek, dokumentov a iných informácií, ktoré Vám zabezpečia potrebný prehľad o dianí a všetkých súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín.

Táto stránka je oficiálna a je záväzná pre všetky futbalové a odborné komisie ObFZ Trenčín.

                                                                                 

Ivan Gróf         

predseda ObFZ Trenčín

   

 

DÔLEŽITÝ OZNAM ObFZ Trenčín !!!!!

ObFZ Trenčín oznamuje všetkým spolupracovníkom, klubom, rozhodcom. delegátom, členom odborných komisií, že od 1.1.2016 mení svoje sídlo a sekretariát ObFZ sťahuje do nových priestorov - Športová hala Trenčín, Mládežnícka 1, 91101 Trenčín. Od pondelka 4.1.2016 bude sekretár a matrikár ObFZ p.Tomáš Vaňo úradovať v novej kancelárii v Športovej hale v Trenčíne. Zasadnutia odborných komisií aj VV ObFZ Trenčín sa budú od nového roka konať v týchto priestoroch. Prosíme všetkých aby od nového roka 2016 aj korešpondenciu posielali na novú poštovú adresu   ObFZ Trenčín, Mládežnícka 1, 91101 Trenčín. 

Tešíme sa ďalšiu spoluprácu a všetkým prajeme v novom roku veľa zdravia, osobných a športových úspechov.  

 

 

 

 

 
 Vyúčtovanie klubov po jesennej časti 2015(59.2 kB)POZOR!
Ekonomické oddelenie odporúča klubom skontrolovať vyúčtovanie zálohových platieb po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016. Prípadné nezrovnalosti hlásiť p. Fabovej, alebo sekretárovi zväzu ObFZ Trenčín p. Vaňovi.

 

Oznámenie

V ľavom menu v sekcii „Rozpis súťaží 2015-16“ sa nachádza Dodatok č. 1 k Rozpisu súťaží 2015_2016.   http://www.obfztrencin.sk/rozpis-sutazi-2015-2016/

 

Oznámenie

Tabuľky a výsledky súťaží riadených ObFZ Trenčín sa nachádzajú aj na stránkach futbalnet. sk. Na tieto stránky sa môžete jednoducho dostať cez ľavé menu " Tabulky a výsledky na futbalnef.sk. Stačí si vybrať súťaž a kliknúť na ňu.

 

Upozornenie

Na ľavej lište v sekcii Tlačivá, dokumenty/ Základné futbalové normy sú k dispozícii súčasné platné znenia:

Registračného a prestupového poriadku SFZ

Disciplinárneho poriadku SFZ

Súťažného poriadku SFZ
 Zálohové platby za delegované osoby v súťažnom ročníku 2015/2016(31.6 kB)Zálohové platby sa uhrádzajú na č.ú.: 5023934642/0900

  

OZNAM MATRIKY:

Dôrazne upozorňujeme na predpis systému ISSF ohľadom vkladania fotografií manažérov klubov na nové registračné preukazy, resp. základnú registráciu.  FOTOGRAFIA nesmie byť skenovaná. Tvár na fotografii musí byť len z pohľadu predného, nie z bočného pohľadu ani poľopohľadu. Klub, ktorý predloží zlú fotografiu sa vystavuje nebezpečiu  zamietnutia takéhoto registračného preukazu.

Matrikár ObFZ Trenčín 

 

Oblastný futbalový zväz Trenčín

Športová hala

Mládežnícka 1 

911 01 Trenčín

IČO:  31825087

DIČ:   2021367744

Telefón a fax: 032/6586 581

Telefón sekretár ObFZ: 0905 805 890, 0902 924 970

Email: info@obfztrencin.sk  tomas.vano@futbalsfz.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Trenčín,

Číslo účtu: 0041711263/0900

Účet pre úhradu náležitostí rozhodcom a DZ: Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Trenčín

Číslo účtu: 5023934642/0900

 

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka na obed od 12.00 do 12.30 hod