Dnes oslavuje meniny Cecília zajtra Klement       Streda, 22. november 2017,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 5 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

ObFZ Trenčín


Vítame Vás na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Na stránke Vám budeme približovať všetky činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze. Pravidelne Vám budeme prinášať informácie z našich súťaží, z práce odborných komisií a celého zväzu.

V ponuke nájdete servis úradných správ, aktuálnych výsledkov, tabuliek, dokumentov a iných informácií, ktoré Vám zabezpečia potrebný prehľad o dianí a všetkých súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín.

Táto stránka je oficiálna a je záväzná pre všetky futbalové a odborné komisie ObFZ Trenčín.

 


 


Ivan Gróf         

predseda ObFZ Trenčín

 

 

 

 

 

 

 
   Nominačná listina prípraviek žiakov ObFZ Trenčín rok nar. 2007 a ml.         na finálový turnaj „ O POHÁR PREDSEDU ZsFZ v ŠH Trnava dňa 26.11.2017 (nedeľa)

 

Chocholná Velčice : Kotrha Matúš   

Bošáca :                    Mizerák Alexej                                  

                                  Zamec Gabriel                                      

 Veľká Hradná :      Lobotka René

                                  Ježík Radovan

                                  Kováč Tomáš                                    

 Mor. Lieskové:       Pavolka Ondrej

                                  Vrzala Dominik                                 

Záblatie :                 Fraňo Maroš                                 

Melčice-Ivanovce:  Blaško Dávid                                                                                          

                                 Pavlík Juraj                                    

Brezová p.B.:         Klofáč Dávid

Nové Mesto n.V.:  Rojko Adrián                                    

Bobot :                   Zemeš Juraj                                         

                               Marko Róbert

                                                

 

 

 

Odchod autobusu : 6,30 hod.   Bošáca                                 

                                  6,45 hod.  Trenčianska Turná ( čerpacia stanica PHM )

                                 

Zraz nominovaných hráčov je 26.11.2017 ( nedeľa) o 7,40 hod. v športovej hale v Trnave.

 

Účasť trénerov nominovaných hráčov je vítaná.

 

Hráči si so sebou prinesú registračný preukaz a preukaz poistenca, športovú obuv         do haly, chrániče holenných kostí, brankári kompletnú výstroj.

 

Bez registračného preukazu a kartičky poistenca nemôžu hráči nastúpiť na turnaji!!!

 

 

                                                                                                          Informácie: 0905 437 088

                                                           tréneri výberu:                                    predseda KM a ŠF

Trenčín dňa: 18.11.2017    Ivan Markech, Andrej Stánok                           Ing. Jozef Hilčík Dôležitý oznam sekretariátu : 

Upozorňujeme a pripomíname všetkým klubom, ktoré ešte nečerpali finančné prostriedky z Eshopu SFZ, ktoré ste dostali formou kreditov na mládežnícke mužstvá za sezónu 2016/2017, že ich treba vyčerpať do 31.12.2017. V prípade nevyčerpania sa budú musieť tieto prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu. 

Zoznam klubov ObFZ Trenčín, ktoré ešte zatiaľ nevyčepali ani jeden cent : 

OŠK Selec, Družstevník Považany, OŠK Soblahov, Trenčianske Jastrabie, Kočovce, Iskra Moravské Lieskové, OFK Čachtice, FK Pobedim, OŠK Beckov, Slovan Dolná Súča, Slovan Neporadza, Slovan Zamarovce, OFK Skalka nad Váhom, Spartak Horná Streda, Veľké Bierovce - Opatovce, Vlára Kľučové, Žihlavník Omšenie, OFK Trenčianske Bohuslavice, PŠK Bzince pod Javorinou, FK Turani, SFK Nová Ves nad Váhom, FK Melčice - Lieskové, FK Bradlan Brezová pod Bradlom. 

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov s prepojením Eshopu s ISSF kontom - kontaktujte sekretára ObFZ Tomáša Vaňa, ktorý v prípade potreby aj osobne navštevuje kluby a vykoná potrebné úkony, aby ste neprišli o možnosť vyčerpať tieto finančné prostriedky, Niektoré kluby majú kredity až v hodnote 1600euro, čo by bola obrovská škoda nevyčerpať a nevybaviť - či už technicky alebo materiálne svoje kluby. 

Kontakt na sekretára ObFZ : 0902 924 970, 0905 805 890. 

 

 

 

                                                                     
  POZVÁNKA NA HALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK  2007 a ml. ObFZ Trenčín.

 

A.

Komisia mládeže pri ObFZ Trenčín  organizuje halový turnaj prípraviek JUH 2007 a mladší,  ktorý sa uskutoční dňa 18. 11.2017   / sobota /  od 8,00 do 16,00 hod. v ŠPORTOVEJ HALE  vo Svinnej.

 

Pozvané  sú  družstvá prípraviek JUH :

 

Nové Mesto n. V., Moravské Lieskové, Bošáca, Považany, Hrádok, Brezová + výber SEVER ObFZ Trenčín

 

B.

Komisia mládeže pri ObFZ Trenčín  organizuje halový turnaj prípraviek SEVER 2007 a mladší,  ktorý sa uskutoční dňa 19. 11.2017   / nedeľa /  od 8,00 do 16,00 hod. v ŠPORTOVEJ HALE  vo Svinnej.

 

 Pozvané  sú  družstvá prípraviek SEVER :

 

Veľká Hradná, Kľúčové, Drietoma, Melčice Lieskové, Bobot, Svinná, Trenčianske Jastrabie

 

 

Záväzné prihlášky treba zaslať emailom sekretárovi ObFZ Trenčín Bc. Tomášovi VAŇOVI do 14.11.2017. ( info@obfztrencin.sk )

 

V prípade odmietnutia účasti, bude pozvaný ďalší klub v poradí v príslušnej skupine

umiestnený po jesennej časti 2017/18.

 

Hrá sa na platné registračné preukazy !

 

 

Bližšie informácie :  tel.  0905437088.                                 

                                 

 

 

 

V Trenčíne dňa : 11.11.2017                                     predseda  KM a ŠF : Ing. Hilčík Jozef        


 ÚS TMK č. 03/2017

 

TMK  ObFZ Trenčín oznamuje, že v súlade s rozhodnutím TÚ  SFZ a koordinátora pre vzdelávanie ZsFZ, organizuje v mesiacoch november  – december  2017  školenie trénerov UEFA  C licencie a Seminár k predlženiu licencie.

Žiadatelia musia odoslať záväznú „Prihlášku na školenie“  (Seminár k predĺženiu licencie na ObFZ Trenčín.

Za školenie  v trvaní  32 hodín teórie a 32 hod praxe  s udelením  UEFA C licencie a Osvedčenia o absolvovaní školenia je   poplatok    100,-  €.

Za  „Seminár pre predĺženie UEFA C licencie“ v trvaní 8 hodín. je poplatok  20 € ,  Ak majú niektorí tréneri neplatnú licenciu viac ako 2 roky  môžu absolvovať Seminár a ich žiadosť posúdi predseda TMK osobitne - (môže sa jednať o dvojnásobnom počte hodín – záverečnou prácou a zvýšením poplatku na dvojnásobok).

Pripomíname, že bez získania UEFA C   licencie, alebo neplatnej licencie, nemôže byť tréner zaradený na školenie   trénera  UEFA  B  licencie.

Upozorňujeme na platnosť odporúčania  VV  ObFZ  Trenčín v RS 2017/2018 o povinnosti mať  kvalifikovaného trénera .

           Prihláška je uverejnená na internetovej stránke ObFZ Trenčín. Tohto školenia sa môžu zúčastniť aj tréneri, ktorí  nie sú v žiadnom  FK, alebo v súčasnosti nepracujú ako tréneri, prípadne sa chcú pripravovať na trénerskú kariéru.

Podmienky pre získanie UEFA C licencie: absolvovať 90% prednášok, odovzdanie seminárnych prác a úspešné vykonanie  záverečných skúšok.

Termín školenia : 18.11.-19.11.2017 od 08,00 do 18,00, 25.11.- 26.11.2017  od 08,00 do 18,00  a 2.12. – 3.12. 2017 od 13,00 do 17,00 prax. (bude spresnené podľa možností ŠH) Skúšky sú  9.12.2017  od 09,00 do 16,00 hod.

Termín Seminára k predĺženiu licencie 10.12.2017 od 08,30 do 18,30.

Miesto školenia ŠH  Trenčín. Prípadné zmeny sa tréneri dozvedia pri zahájení školenia.

Vyplnenú – potvrdenú prihlášku zasielajte na ObFZ Trenčín – alebo   mail: info@obfztrencin.sk. Prípadné informácie podajú : Športový riaditeľ ObFZ Bc. Tomáš  Vaňo tomas.vano@futbalsfz.sk  0905 805 890, 0902 924 970, sekretár TMK p. V. Čmelko 0905 644 883 a  predseda TMK  ObFZ Trenčín Ing. T. Grofik 0905 496 372.

                                       

Predseda TMK  ObFZ Trenčín

Tibor Grofik

 

  Dôležité oznámenie

Na ľavej lište  v zložke Rozpis súťaží 2017-2018 je platná textová časť Rozpisu súťaži 2017-2018

 


 

  

 

  

Oznámenie

Tabuľky a výsledky súťaží riadených ObFZ Trenčín sa nachádzajú aj na stránkach futbalnet. sk. Na tieto stránky sa môžete jednoducho dostať cez ľavé menu " Tabulky a výsledky na futbalnef.sk. Stačí si vybrať súťaž a kliknúť na ňu.

 

Upozornenie

Na ľavej lište v sekcii Tlačivá, dokumenty/ Základné futbalové normy sú k dispozícii súčasné platné znenia:

Registračného a prestupového poriadku SFZ

Disciplinárneho poriadku SFZ

Súťažného poriadku SFZ