Dnes oslavuje meniny Vincent zajtra Zora       Sobota, 21. január 2017,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

ObFZ Trenčín


Vítame Vás na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Na stránke Vám budeme približovať všetky činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze. Pravidelne Vám budeme prinášať informácie z našich súťaží, z práce odborných komisií a celého zväzu.

V ponuke nájdete servis úradných správ, aktuálnych výsledkov, tabuliek, dokumentov a iných informácií, ktoré Vám zabezpečia potrebný prehľad o dianí a všetkých súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín.

Táto stránka je oficiálna a je záväzná pre všetky futbalové a odborné komisie ObFZ Trenčín.

                                                                                 

Ivan Gróf         

predseda ObFZ Trenčín

 
  Slávnostný večer v Nitre bol peknou bodkou za rokom 2016 v rámci Západoslovenského futbalového zväzu.
 
 

Západoslovenský futbalový zväz vyhlásil v piatok Jedenástku roka 2016. Podujatie mal pod patronátom Výkonný výbor v spolupráci s Trénersko-metodickou komisiou a Komisiou rozhodcov.  Po ročnej prestávke boli opäť vyhodnotení aj najlepší arbitri v súťažiach ZsFZ. Medzi hlavnými rozhodcami zvíťazil Marián Otiepka z Trenčína, najlepším asistentom rozhodcu sa stal Martin Jančok z Nitry.

 

 

         Školenie trénerov :

 

TMK  ObFZ Trenčín oznamuje, že v súlade s rozhodnutím TÚ  SFZ a koordinátora pre vzdelávanie ZsFZ, organizuje v mesiacoch január - február 2017  školenie trénerov UEFA  C licencie.

Tým  trénerom, ktorí, odoslali „Prihlášky ku školeniam a Seminárom o predĺženie licencii odporúčame, aby si overili na ObFZ Trenčín, či ich prihlášky sú zaevidované. Noví žiadatelia musia odoslať „Prihlášku na školenie" urýchlenie na ObFZ.

Za školenie  v trvaní  32 hodín teórie a 32 hod praxe  s udelením  UEFA C licencie a Osvedčenia o absolvovaní školenia je   poplatok    100,-  €.

Na záver mesiaca február 2017  TMK  ObFZ  zorganizuje „Seminár pre predĺženie UEFA C licencie" v trvaní 8 hodín. s  poplatkom 20 € ,-.  Ak majú niektorí tréneri neplatnú licenciu viac ako 2 roky  môžu absolvovať Seminár a ich žiadosť posúdi predseda TMK osobitne - (môže sa jednať o dvojnásobnom počte hodín - záverečnou prácou a zvýšením poplatku na dvojnásobok).

Pripomíname, že bez získania UEFA C   licencie, alebo neplatnej licencie, nemôže byť tréner zaradený na školenie   trénera  UEFA  B licencie.

Upozorňujeme na platnosť odporúčania  VV  ObFZ  Trenčín v RS - povinnosť FK  - VI. Ligy mať kvalifikovaného trénera .

           Prihláška je uverejnená na internetovej stránke ObFZ Trenčín. Tohto školenia sa môžu zúčastniť aj tréneri, ktorí  nie sú v žiadnom  FK, alebo v súčasnosti nepracujú ako tréneri, prípadne sa chcú pripravovať na trénerskú kariéru.

Podmienky pre získanie UEFA C licencie: absolvovať 90% prednášok, odovzdanie seminárnych prác a úspešné vykonanie  záverečných skúšok.

Termín školenia : 28.1.-29.1.2017 od 08,00 do 18,00,4.2.-5.2. od 08,00 do 18,00 a 11.2.2017 od 13,00 do 17,00 prax. Skúšky sú  18.2.2017  od 09,00 do 14,00.

Termín Seminára k predĺženiu licencie 25.2.2017 od 08,30 do 18,30.

Miesto školenia ŠH  Trenčín. Prípadné zmeny sa tréneri dozvedia pri zahájení školenia.

Vyplnenú - potvrdenú prihlášku zasielajte na ObFZ Trenčín - alebo                   mail: info@obfztrencin.sk. Prípadné informácie podajú : Športový riaditeľ ObFZ Bc. Tomáš  Vaňo tomas.vano@futbalsfz.sk  0905 805 890, 0902 924 970 ,

 sekretár TMK p. V. Čmelko 0905 644 883 a  predseda TMK  ObFZ Trenčín Ing. T. Grofik 0905 496 372.

 

 

                                            Predseda TMK  ObFZ Trenčín 
  POZVÁNKA NA HALOVÝ TURNAJ DORASTOV ObFZ Trenčín.

 

 

Komisia mládeže pri ObFZ Trenčín  organizuje halový turnaj dorastov pôsobiacich v ObFZ Trenčín , ktorý sa uskutoční dňa 22.1.2017   / nedeľa /  od 8,00 do 16,30 hod. v ŠPORTOVEJ HALE Trenčín  ( bez štartovného ).

 

Pozvané  sú  družstvá dorastov umiestnené po jesennej časti :

 

VI.  liga SEVER 1 , 2, 3, 4  miesto (Horná Súča, Soblahov, Bobot, Dubodiel-T.Jastrabie)

 VI. liga J U H     1 , 2, 3  miesto ( Brezová p. B., Krajné, Podolie )

výber ObFZ Trenčín 1998 a mladší

 

Záväzné prihlášky treba zaslať emailom sekretárovi ObFZ Trenčín Bc. Tomášovi VAŇOVI do 16.1.2017. ( info@obfztrencin.sk )

 

Prihláseným družstvám budú zaslané propozície na jednotlivé kluby.

 

V prípade neprihlásenia sa do daného termínu, bude pozvané ďalšie družstvo

v poradí v jednotlivých tabuľkách VI. ligy SEVER a VI. ligy JUH dorastov ObFZ Trenčín.

 

 

 

Bližšie informácie :  tel.  0905437088.                                 

                                  

 

 

 

V Trenčíne dňa : 10.1.2017                                     predseda  KM a ŠF : Ing. Hilčík Jozef                                                                                                          

   Úradná správa  KM a ŠF  č   . zo dňa : 10.1.2017

 

 

Nominačná listina výberu dorastu  ObFZ Trenčín  roč. nar.  1998  a mladší

na prípravný zraz ( turnaj ) , ktorý sa uskutoční dňa 22.1.2017 / nedeľa / od 8,00 do 17,00 hodine v ŠH   Trenčín

 Komisia mládeže a ŠF  pri ObFZ Trenčín nominovala nasledovných hráčov :

 

Polianka                 :   SVINKÁSEK Peter

Brezová p. B.         :   ZELENÁK Patrik, REPTA Ján,

                                   TOBIÁŠ Boris, BABINEC Adam 

Krajné                    :   BEŇO Michal, KŇAZSKÝ Samuel, MALÝ Martin

Mor. Lieskové        :   BALÁŽ Tomáš

Dubodiel                :   REPA Andrej, ŠTEFÁNECH Matej, PETRÍK Jakub

Veľká Hradná        :   GUŇOVSKÝ Marek, KOVÁČ Andrej, MARKO Simon

Horná Súča            :  ZVOLENSKÝ Dávid, CONÍK Adam, MACHARA Marek

Zamarovce            :   DRIENKA Dominik, GREGOROVIČ Tomáš

 

-          Hráči si so sebou prinesú:  tréningovú výstroj, obuv do haly, chrániče holenných kostí, brankári kompletnú výstroj .

 

 

Účelom prípravného zrazu je príprava na halový turnaj dorastu „O pohár ZsFZ“, ktorý sa uskutoční dňa 24.2.2017 ( piatok ) v ŠH Nové Zámky.

 

 

Zraz účastníkov je dňa 22.1.2017 do 8,00 hod. ( nedeľa v ŠH Trenčín ).

 

Ukončenie prípravného zrazu ( turnaja ) :  do 17,00 hod.

 

Účasť trénerov nominovaných hráčov je vítaná.

 

Vedúci výberu: Hilčík Jozef

Tréneri : Škodáček Andrej, Nosko Pavol

 

 

Bližšie informácie :  tel.  0905437088.                                 

                                 

 

 

 

V Trenčíne dňa : 10.1.2017                                     predseda  KM a ŠF : Ing. Hilčík Jozef                    

Oznámenie

Tabuľky a výsledky súťaží riadených ObFZ Trenčín sa nachádzajú aj na stránkach futbalnet. sk. Na tieto stránky sa môžete jednoducho dostať cez ľavé menu " Tabulky a výsledky na futbalnef.sk. Stačí si vybrať súťaž a kliknúť na ňu.

 

Upozornenie

Na ľavej lište v sekcii Tlačivá, dokumenty/ Základné futbalové normy sú k dispozícii súčasné platné znenia:

Registračného a prestupového poriadku SFZ

Disciplinárneho poriadku SFZ

Súťažného poriadku SFZ