Dnes oslavuje meniny Tatiana zajtra Erik(a)       Nedeľa, 01. február 2015,

ObFZ Trenčín


Vítame Vás na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Na stránke Vám budeme približovať všetky činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze. Pravidelne Vám budeme prinášať informácie z našich súťaží, z práce odborných komisií a celého zväzu.

V ponuke nájdete servis úradných správ, aktuálnych výsledkov, tabuliek, dokumentov a iných informácií, ktoré Vám zabezpečia potrebný prehľad o dianí a všetkých súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín.

Táto stránka je oficiálna a je záväzná pre všetky futbalové a odborné komisie ObFZ Trenčín.

                                                                                 

Ivan Gróf         

predseda ObFZ Trenčín 

   ObFZ TRENČÍN (IČO, DIČ)

 

   IČO:  31825087

 

   DIČ:   2021367744 

Oznam

V ľavom menu v časti úradné správy/ekonomická komisia sa nachádzajú dva súbory: Vyúčtovanie I. časť zápasy za kluby jesenná časť a K vyučtovaniu DO-vklady jeseň 2014. Žiadame FO aby dokumenty pripomienkovali a prípadne pripomienky a nezrovnalosti zašlite respektíve volajte najneskôr do 10.12.2014 p. Fabovej – ekonómke ObFZ (0908 754 951), aby po tomto termíne bolo možné FO zaslať prípadné preplatky.

  

 

DÔLEŽITÝ OZNAM ŠTK ObFZ

Dodatky č. 1 a č. 2 Rozpisu súťaží sa nachádzajú v sekcii: Rozpis súťaží 2014-2015 ( v ľavom menu)

 

Dodatok č.1 Smernice pre úpravu súťaží dospelých 2015-16 sa nachádza v sekcii: Úprava súťaží 2015-2016 ( v ľavom menu)

 

Pozvánka 

 

KR Vás pozýva na zimný seminár rozhodcov ObFZ TN, ktorý sa uskutoční 1.2.2015 o 13.30 hod /nedeľa/. v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne.

Program seminára bude včas oznámený a jeho súčasťou  budú písomné skúšky z Pravidiel futbalu, Rozpisu súťaže a so Súťažného poriadku. ŽIADAME VÁS O ZODPOVEDNÚ PRÍPRAVU !!!. Výsledky testov budú mať hlavný vplyv na delegovanie rozhodcov v jarnej časti sezóny 2014/2015. 

 

KD ObFZ Trenčín oznamuje, že seminár delegátov ObFZ TN sa uskutoční dňa 1.2.2015 o 13,30 hod. v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne.

Súčasťou seminára budú písomné skúšky z Pravidiel futbalu, Rozpisu súťaže a Súťažného poriadku. Žiadame Vás o zodpovednú prípravu.   

Smútočné oznámenie.

Oblastný futbalový zväz s hlbokým zármutkom prijal správu o náhlom úmrtí  (25.1.2015) vo veku  57 rokov – pána Pavla JEŽÍKA z Veľkej Hradnej, ktorý dlhé roky pôsobil v rôznych funkciách na úrovni ObFZ i ZsFZ ako  dobrovoľný pracovník – funkcionár, rozhodca, delegát, predseda ŠTK, naposledy člen KR a ŠF ObFZ Trenčín.

Pali budeš nám chýbať. Česť Tvojej pamiatke.

Pohreb sa uskutoční dňa 28.1.2015 (stredu) o 14.00 hodine v kostole vo Veľkej Hradnej.                                                                      

Správa TMK ObFZ

Najnovšia správa TMK sa nachádza v sekcii Úradné správy - TMKOznam Matriky ObFZ:

Úradné hodiny pre vybavovanie osobných účtov (kont) sú nasledovné:

Pondelok 9.00 - 13.00 hodina

Štvrtok 9.00 -15.00 hodina

Pred návštevou matriky je potrebné si telefonicky na čísle 0905 805 890 overiť prítomnosť matrikára. 

 Aktuálne informácie:

Súťažny poriadok, disciplinárny poriadok

Súťažny poriadok, disciplinárny poriadok

08. 01. 2014
Platný súťažný poriadok a Disciplinárny poriadok, platný od 1.1.2014 sa nachádza na ľavej strane v sekcii "Tlačivá, dokumenty.

 

V ľavom menu v rubrike Fotogaléria sú uverejnené fotografie a informácie z mládežníckeho turnaja v Melčiciach–Lieskovom, Turnaja rozhodcov ktorý organizoval ZsFZ, a postupne tam budú uverejňované ďalšie informácie a fotografie. Ak sa Vás koná podobná udalosť a chcete sa s ňou podeliť so širokou futbalovou verejnosťou a pošlite info a fotografie na ObFZ Trenčín. Informácie a fotografie radi uverejníme. Vaše príspevky posielajte na E-mailovú adresu: info@obfztrencin.sk