Dnes oslavuje meniny Dušan zajtra Iveta       Utorok, 26. máj 2015,

ObFZ Trenčín


Vítame Vás na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Na stránke Vám budeme približovať všetky činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze. Pravidelne Vám budeme prinášať informácie z našich súťaží, z práce odborných komisií a celého zväzu.

V ponuke nájdete servis úradných správ, aktuálnych výsledkov, tabuliek, dokumentov a iných informácií, ktoré Vám zabezpečia potrebný prehľad o dianí a všetkých súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín.

Táto stránka je oficiálna a je záväzná pre všetky futbalové a odborné komisie ObFZ Trenčín.

                                                                                 

Ivan Gróf         

predseda ObFZ Trenčín 

OZNAM MATRIKY:

Dôrazne upozorňuje na predpis systému ISSF ohľadom vkladania fotografií manažérov klubov na nové registračné preukazy, resp. základnú registráciu.  FOTKA nesmie byť skenovaná. Tvár na fotke musí byť len z pohľadu predného, nie z bočného pohľadu ani poľopohľadu. Klub sa vystavuje nebezpečiu  zamietnutia takéhoto registračného preukazu.

Matrikár ObFZ Trenčín 

 

Oznam

Slovenský futbalový zväz podľa čl. 11 ods. 1 až 5 a 7 Legislatívneho poriadku SFZ z 12. 3. 2013 predkladá futbalovej verejnosti na pripomienkovanie návrh nového Súťažného poriadku futbalu. Pripomienky k návrhu je možné zasielať 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, to znamená od 9. do 27. marca 2015 a to buď prostredníctvom emailovej adresy sutaznyporiadok@futbalsfz.sk alebo písomne na adresu: SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava s označením na obálke "Súťažný poriadok futbalu".

Návrh Súťažného poriadku futbalu na stiahnutie:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Pripomienkove_konanie/20150306_Navrh_sutazneho_poriadku_futbalu.pdf
Obsah návrhu Súťažného poriadku futbalu na stiahnutie:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Pripomienkove_konanie/20150306_Obsah_Navrh_sutazneho_poriadku_futbalu.pdf
Medzi hlavné ciele návrhu patrí predovšetkým jeho zosúladenie s ostatnými normami SFZ a UEFA, implementácia filozofie "futbal bez papiera" prostredníctvom Informačného systému slovenského futbalu (ISSF), precizovanie systému postupov a zostupov a v neposlednom rade aj uľahčenie fungovania družstiev, ktoré majú problém s dostatočným počtom hráčov prostredníctvom inštitútu striedavého štartu.

Nový Súťažný poriadok futbalu by mal vstúpiť do platnosti od začiatku novej sezóny 2015/16. 

 

 

DÔLEŽITÝ OZNAM:

REGISTRAČNÝ a PRESTUPOVÝ PORIADOK SFZ bol dňa 10.2.2015 schválený Výkonným výborom SFZ  s dátumom účinnosti od 15.6.2015 okrem článku 40, ktorý nadobúda účinnosť dňom schválenia tohto poriadku t.j. dňom 10.2.2015.

Znenie článku 40 je k dispozícii na webovej adrese:

http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novy-registracny-a-prestupovy-poriadok.html

Znenie Registračného a prestupového poriadku a otázky a odpovede k nemu nájdete na adrese: 

http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/registracny-a-prestupovy-poriadok-otazky-a-odpovede.html 

 

 

 

Oblastný futbalový zväz Trenčín

Námestie sv. Anny 21

911 01 Trenčín

IČO:  31825087

DIČ:   2021367744

Telefón a fax: 032/6586 581

Telefón sekretár ObFZ: 0905 805 890 

Email: info@obfztrencin.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Trenčín,

Číslo účtu: 0041711263/0900

Účet pre úhradu náležitostí rozhodcom a DZ: Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Trenčín

Číslo účtu: 5023934642/0900

 

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka na obed od 12.00 do 12.30 hod

   

 

DÔLEŽITÝ OZNAM ŠTK ObFZ

Dodatky č. 1 a č. 2 Rozpisu súťaží sa nachádzajú v sekcii: Rozpis súťaží 2014-2015 ( v ľavom menu)

Dodatok č.1 Smernice pre úpravu súťaží dospelých 2015-16 sa nachádza v sekcii: Úprava súťaží 2015-2016 ( v ľavom menu)

 

  

 

Správa TMK ObFZ

Najnovšia správa TMK sa nachádza v sekcii Úradné správy – TMK