Dnes oslavuje meniny Adela zajtra Nadežda       Pondelok, 22. december 2014,

ObFZ Trenčín


Vítame Vás na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Na stránke Vám budeme približovať všetky činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze. Pravidelne Vám budeme prinášať informácie z našich súťaží, z práce odborných komisií a celého zväzu.

V ponuke nájdete servis úradných správ, aktuálnych výsledkov, tabuliek, dokumentov a iných informácií, ktoré Vám zabezpečia potrebný prehľad o dianí a všetkých súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín.

Táto stránka je oficiálna a je záväzná pre všetky futbalové a odborné komisie ObFZ Trenčín.

                                                                                 

Ivan Gróf         

predseda ObFZ Trenčín 

 

Oznam

V ľavom menu v časti úradné správy/ekonomická komisia sa nachádzajú dva súbory: Vyúčtovanie I. časť zápasy za kluby jesenná časť a K vyučtovaniu DO-vklady jeseň 2014. Žiadame FO aby dokumenty pripomienkovali a prípadne pripomienky a nezrovnalosti zašlite respektíve volajte najneskôr do 10.12.2014 p. Fabovej – ekonómke ObFZ (0908 754 951), aby po tomto termíne bolo možné FO zaslať prípadné preplatky.

   

Vážení zástupcovia klubov,

6.10.2014 sme Vás upozornili na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. 
Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ.

Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.

V prípade, ak ste 2 krát uhradili faktúru za registračné preukazy (pri prevzatí u kuriéra aj bankovým prevodom, poštovou poukážkou, vkladom na účet) obráťte sa, prosím obratom so žiadosťou o vrátenie preplatku na ekonomické oddelenie SFZ.

Preplatok môže SFZ vrátiť na Váš bankový účet, prípadne ho započítať s Vašim záväzkom napr.: všeobecná mesačná faktúra.

Vašu žiadosť s uvedením čísla preplatenej faktúry, sumy preplatku a čísla účtu klubu, na ktorý je treba platbu vrátiť, podpísanú štatutárom s návrhom riešenia zasielajte obratom na adresu: anna.zakova@futbalsfz.sk.

PRÍKLADY ŽIADOSTI:

Príklad 1.: 

ŠK Bátka, týmto žiada SFZ o vrátenie preplatku vo výške  18,42 €, ktorý vznikol tým, že sme omylom uhradili dvakrát faktúru č. 1402001433. Žiadame Vás týmto o vrátenie preplatku na bankový účet nášho klubu: .....................................(číslo účtu) Podpis štatutára
Príklad 2.:

ŠK Bátka, týmto žiada SFZ o započítanie preplatku vo výške 18,42 €, ktorý vznikol tým, že sme omylom uhradili dvakrát faktúru č. 1402001433 s našim záväzkom vo výške 37 € vyplývajúci z všeobecnej mesačnej faktúry 1401010031 splatnej 13.10.2014. Po započítaní uhradí náš klub rozdiel z faktúry 1401010031 vo výške 18,58 €. Podpis štatutára 

Ekonomické oddelenie SFZ nemá v evidencii všetky bankové účty klubov a preto Vás týmto zároveň znova vyzývame o doplnenie prípadne aktualizáciu Vašich bankových účtov v ISSF.
S pozdravom

Ekonomické oddelenie SFZ

  

Oznam SFZ 

 

Vážení členovia SFZ,

vzhľadom k tomu, že pre veľký záujem športovej ale aj laickej verejnosti sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo predĺžiť termín na vyplnenie ankety/dotazníka k príprave nového Zákona o športe (do 17.11.2014), dovoľujeme si Vás týmto opätovne osloviť so žiadosťou o jej vyplnenie, ak ste tak doposiaľ neurobili, na tejto webovskej stránke: 

https://docs.google.com/forms/d/1dVtApDkbmZMq93deHBvgf92PjIqzviZPPriHGzPaRFQ/viewform

Zároveň uvítame, keby ste sprostredkovali anketu/dotazníka aj vašim členom, hráčom, funkcionárom či fanúšikom.


SFZ je aktívne zapojený do činnosti odbornej pracovnej skupiny, ktorá návrh zákona pripravuje, preto zapojenie sa do ankety zo strany "futbalových" respondentov vnímame ako dôležitú podporu našej práce za účelom rozvoja športu a tým aj futbalu na Slovensku.


Viac informácii nájdete na webovskej stránke SFZ: 

http://www.futbalsfz.sk/slovensko/zaujimavosti/novinka/msvvs-pre-velky-zaujem-predlzilo-anketu-o-zakone-o-sporte.html

Ďakujeme za podporu a spoluprácu!

 

 

DÔLEŽITÝ OZNAM KM a ŠF ObFZ

Nominačná listina na Turnaj ML. žiakov je v Uradných správach KM a ŠF (US č. 6)  !!!!!!!!!!!!!!

 

DÔLEŽITÝ OZNAM ŠTK ObFZ

Dodatky č. 1 a č. 2 Rozpisu súťaží sa nachádzajú v sekcii: Rozpis súťaží 2014-2015 ( v ľavom menu)

 

Dodatok č.1 Smernice pre úpravu súťaží dospelých 2015-16 sa nachádza v sekcii: Úprava súťaží 2015-2016 ( v ľavom menu)

 Turnaj starších žiakov - Svinná

19. 12. 2014
počet fotiek: 2

 

Správa TMK ObFZ

Najnovšia správa TMK sa nachádza v sekcii Úradné správy - TMKOznam Matriky ObFZ:

Úradné hodiny pre vybavovanie osobných účtov (kont) sú nasledovné:

Pondelok 9.00 - 13.00 hodina

Štvrtok 9.00 -15.00 hodina

Pred návštevou matriky je potrebné si telefonicky na čísle 0905 805 890 overiť prítomnosť matrikára. 

 Aktuálne informácie:

Súťažny poriadok, disciplinárny poriadok

Súťažny poriadok, disciplinárny poriadok

08. 01. 2014
Platný súťažný poriadok a Disciplinárny poriadok, platný od 1.1.2014 sa nachádza na ľavej strane v sekcii "Tlačivá, dokumenty.

 

V ľavom menu v rubrike Fotogaléria sú uverejnené fotografie a informácie z mládežníckeho turnaja v Melčiciach–Lieskovom, Turnaja rozhodcov ktorý organizoval ZsFZ, a postupne tam budú uverejňované ďalšie informácie a fotografie. Ak sa Vás koná podobná udalosť a chcete sa s ňou podeliť so širokou futbalovou verejnosťou a pošlite info a fotografie na ObFZ Trenčín. Informácie a fotografie radi uverejníme. Vaše príspevky posielajte na E-mailovú adresu: info@obfztrencin.sk