29.05.2020 17:00    Prebieha
29.05.2020 17:30    Prebieha
29.05.2020 17:30    Prebieha
29.05.2020 17:30    Prebieha
29.05.2020 17:30    Prebieha
30.05.2020 10:30    Prebieha
30.05.2020 10:30    
0
30.05.2020 10:30    
30.05.2020 10:30    Prebieha
30.05.2020 14:00   o 3h20m49s
30.05.2020 17:00   o 6h20m49s
30.05.2020 17:00   o 6h20m49s
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
31.05.2020 11:00   o 1d20m49s
31.05.2020 14:00   o 1d3h20m49s
31.05.2020 14:00   o 1d3h20m49s
31.05.2020 14:00   o 1d3h20m49s
31.05.2020 14:00   o 1d3h20m49s
31.05.2020 14:00   o 1d3h20m49s
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
Súťaže
6. liga Double Star Bet - ObFZ TN (Muži)
6. liga Double Star Bet - ObFZ TN, 28. kolo
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
7. liga Double Star Bet - JUH - ObFZ TN (Muži)
7. liga Double Star Bet - JUH - ObFZ TN, 24. kolo
Do zápasu ostáva
1d3h20m49s
31.05.2020 14:00
Do zápasu ostáva
1d3h20m49s
31.05.2020 14:00
31.05.2020 14:00   o 1d3h20m49s
Do zápasu ostáva
1d3h20m49s
31.05.2020 14:00
31.05.2020 14:00   o 1d3h20m49s
Do zápasu ostáva
1d3h20m49s
31.05.2020 14:00
31.05.2020 14:00   o 1d3h20m49s
Do zápasu ostáva
1d3h20m49s
31.05.2020 14:00
Do zápasu ostáva
1d3h20m49s
31.05.2020 14:00
31.05.2020 14:00   o 1d3h20m49s
Do zápasu ostáva
1d3h20m49s
31.05.2020 14:00
31.05.2020 14:00   o 1d3h20m49s
7. liga Double Star Bet - SEVER - ObFZ TN (Muži)
7. liga Double Star Bet - SEVER - ObFZ TN, 26. kolo
Do zápasu ostáva
6h20m49s
30.05.2020 17:00
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
8. liga Double Star Bet - NM - ObFZ TN (Muži)
8. liga Double Star Bet - NM - ObFZ TN, 24. kolo
Do zápasu ostáva
6h20m49s
30.05.2020 17:00
30.05.2020 17:00   o 6h20m49s
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00

31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
8. liga Double Star Bet - TN - ObFZ TN (Muži)
8. liga Double Star Bet - TN - ObFZ TN, 20. kolo
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00

31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
Do zápasu ostáva
1d6h20m49s
31.05.2020 17:00
31.05.2020 17:00   o 1d6h20m49s
6. Sportika LSD - U19 - ObFZ TNU19 (Muži)
6. Sportika LSD - U19 - ObFZ TN, 19. kolo
Do zápasu ostáva
6h20m49s
30.05.2020 17:00
30.05.2020 17:00   o 6h20m49s
Do zápasu ostáva
6h20m49s
30.05.2020 17:00
Do zápasu ostáva
1d20m49s
31.05.2020 11:00
31.05.2020 11:00   o 1d20m49s
4. Sportika LSŽ - U15 - ObFZ TNU15 (Muži)
4.Sportika LSŽ - U15 - ObFZ TN, 19. kolo
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
5. Sportika LSŽ - U15 - ObFZ TNU15 (Muži)
5. Sportika LSŽ - U15 - Juh - ObFZ TN, 13. kolo
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
5. Sportika LSŽ - U15 - ObFZ TNU15 (Muži)
5. Sportika LSŽ - U15 - Sever - ObFZ TN, 19. kolo
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
Do zápasu ostáva
1d35m49s
31.05.2020 11:15
4. Sportika LMŽ - U13 - ObFZ TNU13 (Muži)
4. Sportika LMŽ - U13 - Juh - ObFZ TN, 13. kolo
29.05.2020 17:00    Prebieha
30.05.2020 10:30
: 0
30.05.2020 10:30    Prebieha
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
Do zápasu ostáva
23h50m49s
31.05.2020 10:30
31.05.2020 10:30   o 23h50m49s
4. Sportika LMŽ - U13 - ObFZ TNU13 (Muži)
4. Sportika LMŽ - U13 - Sever - ObFZ TN, 21. kolo
30.05.2020 10:30
: 0

30.05.2020 10:30    
0
30.05.2020 10:30    
30.05.2020 10:30    Prebieha
Do zápasu ostáva
3h20m49s
30.05.2020 14:00
30.05.2020 14:00   o 3h20m49s
Prípravka - U11 - ObFZ TNU11 (Muži)
Prípravka U11 - Skupina "E" - ObFZ TN, 18. kolo
01.05.2020 09:00    Prebieha
01.05.2020 09:00
: 0
01.05.2020 09:00    Prebieha
Prípravka - U11 - ObFZ TNU11 (Muži)
Prípravka U11 - Skupina "D" - ObFZ TN, 24. kolo
01.05.2020 09:00
: 0
01.05.2020 09:00    Prebieha
01.05.2020 09:00    Prebieha
Prípravka - U11 - ObFZ TNU11 (Muži)
Prípravka U11 - Skupina "C" - ObFZ TN, 24. kolo
Prípravka - U11 - ObFZ TNU11 (Muži)
Prípravka U11 - Skupina "B" - ObFZ TN, 49. kolo
Prípravka - U11 - ObFZ TNU11 (Muži)
Prípravka U11 - Skupina "A" - ObFZ TN, 20. kolo
Prípravka - U09 - ObFZ TNU09 (Muži)
Prípravka - U09 - Juh - ObFZ TN, 7. kolo
Prípravka - U09 - ObFZ TNU09 (Muži)
Prípravka - U09 - Sever- ObFZ TN, 10. kolo
Komisie
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Partneri