25.03.2020, Martin Čaja

Stanovisko ObFZ Trenčín k aktuálnej situácií

25.03.2020, Martin Čaja

Stanovisko k momentálnemu vývinu situácie v súťažiach ObFZ Trenčín v súvislosti s ich prerušením.

Vážení futbaloví funkcionári, hráči, celá futbalová rodina.

Prihováram sa Vám v tejto pre celú spoločnosť ťažkej situácii a chcel by som Vám ozrejmiť pravdepodobné dopady na futbalové dianie v našom ObFZ v najbližšom období.

Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sme všetci predpokladali. Deň, kedy sa život dostane do normálu sa vzďaľuje a je viac ako pravdepodobné, že rozohrané súťaže ročníku 2019/2020 sa nedohrajú.  V predošlom stanovisku som deklaroval, že urobíme všetko pre to , aby sme rozbehnutú súťaž dohrali. Bohužiaľ, vývoj situácie je taký, že normalizácia pomerov v krajine je momentálne z pohľadu dohratia súťaží veľmi nepravdepodobná. Uvediem len zopár bodov, prečo to tak vidím.

1. SFZ prerušil všetky súťaže minimálne do 30.4.2020.

2. Keby sa k tomuto dátumu uvoľnil tréningový proces (čo je viac ako nepravdepodobné), je treba aspoň 2 týždne tréningu, aby sme si mohli dovoliť spustiť súťaže.

3. Stratíme 2 májové termíny (2.a 9.máj).

4. Dohrať 14 resp. 15 kôl je nepredstaviteľné aj do konca júna.

5. Vstupuje nám tam na konci júna prestupový termín, čo by mohlo narušiť regulárnosť súťaží.

6. Nemusia sa s naším rozhodnutím stotožniť všetci hráči, môžu odmietnuť nastúpiť.

7. Je tu veľké riziko, že nám počas dohrávania súťaží ochorie čo i len jeden hráč, tak to bude mať dopad minimálne na jedno mužstvo, ktoré už súťaž nedohrá. Čo potom?

8. Niektoré mužstvá majú zahraničných hráčov a tí sú pravdepodobne v domovských krajinách.

Z týchto dôvodov nevidím reálne, aby sa súťažný ročník 2019/2020 dohral.

VV ObFZ Trenčín danú situáciu pozorne sleduje a okamžite zareaguje na vzniknutú situáciu a maximálne do 2 týždňov príjme zásadné rozhodnutie a toto bude okamžite zverejnené na našej stránke.

V Trenčíne, 25.3.2020 Gróf Ivan, Predseda ObFZ Trenčín.

Prečítané: 569x