07.11.1919, Miroslav Tarabus

Úradná správa DK č. 15

07.11.1919, Miroslav Tarabus

Úradná správa DK č. 15 zo dňa 7.11.2019

  

Pozastavenie výkonu športu /71/1 71/3a,b,d  9/1,2,3,4 od 4.11.2019:
 

U153 Jozef Ňaňák (1147976) Vlára Luborča 6 liga Double Star Bet 4 týždne N 48/1c,2b/

U154 Lukáš Losonszký (1219981) Slovan Zamarovce 6 liga Double Star Bet 4 týždne N 48/1c,2b/

U155 Patrik Chlebana (1401043) Horné Srnie 4 LSŽ 2 s.s.N /49/1a,2a/

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárnej sankcie /41/1,2,3,4  zamieta sa :

U156 Matej Cagala (1354334) OFK Čachtice  /U-146/

U157 Jozef Mišák (1301236) Štart Svinná  /U- 124/

Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod.

Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 14.11.2019

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník predseda DK ObFZ Trenčín

Prečítané: 253x