Úradná správa DK č. 21

04.04.2019, Denis Poruban

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č.21 zo dňa 4.apríla 2019

Pozastavenie výkonu športu /71/1,71/3a,b,d  9/1,2,3,4/ od 1.4.2019:
 

U180 Jakub Dobiaš (1260265) TJ  Lokomotíva T.Teplá  6. liga Double Star Bet dospelí 2s.s.N  49/1a2a

U181 Branislav Klimáček (1302381) FK Turani 6. liga Double Star Bet dospelí 1s.s.N  46/1b2

U182 František Husár (1298588) TJ Družstevník Opatová 6. liga Double Star Bet dospelí 4 s.s.N  49/1b,2b

U183 Marek Trška (1158211) TJ Družstevník Vlára Luborča 6. liga Double Star Bet dospelí 1 s.s.N 37/3

U184 Martin Hlávek (1234615) TJ Slovan D.Súča 7.liga sever Double Star Bet dospelí 3 s.s.N  45/1,2a

U185 Martin Babrnák (1166699) OFK Drietoma 7 liga sever Double Star Bet dospelí 1 s.s.N 37/3


Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s.N za 5xŽK /37/5a/ od 1.4.2019:
 

U186 Ján Orišek (1166233) Spartak Myjava 6. liga Double Star Bet dospelí

U187 Vladimír Podmajerský (1181836) Spartak Myjava 6. liga Double Star Bet dospelí


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku discipl.sankcie /41/1,2,3,4/:
 

U188 Juraj Barták  /1131327/ TJ SPP V.Bierovce-Opatovce 1s.s. P  (U167)  od 4.4.2019 do 30.11.2019

 

Disciplinárne sankcie:
 

U189 TJ Považan Ivanovce 7 liga Double Star Bet - Sever RP 10€ pokuta na návrh ŠTK 600€ /64/1b,64/5 čl.67,RS B/h

U190 OŠK Selec 7 liga Double Star Bet - Sever  RP 10€ pokuta na návrh ŠTK 50€ SP čl.82/b


Upozornenie: 

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod. Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.


Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 11.04.2019

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.


Jaroslav Hromník

poverený vedením DK ObFZ Trenčín

Prečítané: 306x