30.06.2019, Denis Poruban

Úradná správa KR č. 1

30.06.2019, Denis Poruban

Úradná správa KR č. 1 zo dňa 27.06.2019

KR ObFZ Trenčín oznamuje, že letný seminár R a DS ObFZ Trenčín sa uskutoční dňa 13.07.2019 v sídle ObFZ Trenčín. Čas a program

bude zaslaný na emailové adresy. 


Na seminári budú prezentované Zmeny pravidiel futbalu platné od sezóny 2019/2020 KR žiada, aby si R a DS prispôsobili čas tak, aby sa mohli zúčastniť na seminári. V prípade neúčasti na seminári sa treba ospravedlniť na: krobfztn@centrum.sk, martinmarkech.markech@gmail.com


Martin Markech poverený riadením KR.

Prečítané: 414x