05.10.1919, Martin Čaja

Úradná správa KR č. 12

05.10.1919, Martin Čaja

  

Úradná správa KR č.12

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: krobfztn@centrum.sk a sms na tel: 0905399302. Inú formu ospravedlnenia nebude KR akceptovať!!!

KR upozorňuje R, aby sa ospravedlňovali aj na pracovné dni. 

KR upozorňuje R že v prípade že sa R ospravedlní zo zdravotných dôvodov je R povinný zaslať lekárske potvrdenie na mail KR!!!

KR odporúča R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a informovali sa o mieste a termíne stretnutia. 

KR upozorňuje všetkých R že od nového Súťažného ročníka 2019/2020 musia uvádzať popis priestupkov pri každom udelení ŽK do zápisu o stretnutí!!!!

KR upozorňuje R a DS na povinnosť pozorne čítať Úradné správy všetkých komisií.

Ospravedlnení R:

Sobota ( 5.10.2019) Kurnický, Bečka, Masár

Nedeľa (6.10.2019) Holp 

Sobota -Nedeľa ( 5.10.2019 – 6.10.2019) Matejovičová, Fabian S. Dendis 

Martin Markech – poverený vedením KR. 

Prečítané: 222x