19.03.2020, Martin Čaja

Úradná správa KR č. 21

19.03.2020, Martin Čaja

Úradná správa KR č. 21

KR oznamuje, že pracovné stretnutie R TOP skupiny a skupiny talent, ktoré sa malo konať dňa 3.4.2020 odkladá na NEURČITO.

Náhradný termín bude R včas oznámený prostredníctvom US a vnútorného infa.

KR upozorňuje R a DS, aby pozorne sledovali US ŠTK a KR.

Martin Markech – poverený vedením KR

Prečítané: 188x