02.10.1919, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 13

02.10.1919, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 13 zo dňa 03. októbra 2019


Dôležité upozornenia

ŠTK žiada FK o kontrolu termínov, UHČ a HP svojich mužstiev a v prípade nezrovnalostí o kontaktovanie jednotlivých správcov súťaží.  

ŠTK oznamuje, že v zmysle nového znenia PF 2019-20 (od 1.7.2019 v našich súťažiach) môžu byť potrestaní disciplinárnou sankciou (to znamená: verbálne napomenutí, alebo potrestaní udelením ŽK alebo ČK podľa závažnosti priestupku a zoznamu priestupkov uvedených v Pravidlách futbalu) aj členovia realizačných tímov. Za člena realizačného tímu sa považuje osoba, ktorá je uvedená v zápise o stretnutí ako člen realizačného tímu sediaci na lavičke náhradníkov (tréner, asistent trénera, vedúci mužstva, lekár a masér). Z tohto dôvodu ŠTK odporúča, aby členovia realizačných tímov boli riadne označení visačkami, ktorej minimálne rozmery sú 10x10 cm.

ŠTK upozorňuje FK, že do Zápisu zo stretnutia nie je možné nahrať hráčov, ktorý patria do vekovej kategórie U11 a nižšie. Takíto hráči sú opravnení  štartovať na základe RS  ObFZ v súťažiach vekovej kategórie U15. Hráčov je však nutné uviesť v poznámke a skonfrontovať na základe profilu na FUTBALnete.

Zmeny termínov (menej ako 21 dní) môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená. Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK z organizačných dôvodov, aj v zmysle SP a RS nebude akceptovať. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS ObFZ.

ŠTK upozorňuje FK a DO, že po aktuálizácií ISSF je možné vytlačiť 3 rôzne druhy zápisov: Zápasovú súpisku, Zápasovú súpisku bez fotiek a Zápis v klasickej podobe.

ŠTK upozorňuje FK, že námietku je možné podať výhradne cez systém ISSF. Námietku nie je možné podať cez delegované osoby do Zápisu o stretnutí.

TJ Družstevník Veľká Hradná, ŠTK žiada zaslať zaslať popis jednotlivých položiek, resp. print screen daných položiek na mailovú adresu predsedu ŠTK. (ID 115857, TN-STK-2019/2020-0267)


6. liga Double Star Bet

9. kolo, TJ Slovan Zamarovce - TJ JRD Vlára Kľúčové, ŠTK na základe Správy delegáta odstupuje TJ Slovan Zamarovce pre porušenie SP na DK s návrhom pokuty 50€ (SP čl. 56/j, RS čl. 21/k). (TN-STK-2019/2020-0269)


7. liga Double Star Bet - Juh

13. kolo, FK 1972 Zemianske Podhradie - TJ Tatran Polianka, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 26.10.2019. (ID 689323, TN-STK-2019/2020-0262)

10. kolo, TJ Tatran Polianka - TJ Slovan Rovnosť Krajné, ŠTK súhlasí s odohratím MFS na HP v Priepasnom. (ID 689098, TN-STK-2019/2020-0265)

12. kolo, TJ Tatran Polianka - TJ Družstevník Lubina-kopanice, ŠTK súhlasí s odohratím MFS na HP v Priepasnom. (ID 689100, TN-STK-2019/2020-0264)


8. liga Double Star Bet - NM

9. kolo, MFK Stará Turá "B" - OŠK Hôrka nad Váhom, ŠTK pre porušenie SP MFS kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech MFK Stará Turá "B". ŠTK odstupuje OŠK Hôrka nad Váhom pre porušenie SP a RS na DK s návrhom pokuty 50€ (SP čl. 82/1b, čl. 11, RS čl. 21/k). (TN-STK-2019/2020-0256)

8. kolo, ŠK Bezovec Stará Lehota - PŠK Bzince pod Javorinou, ŠTK berie na vedomie odvolanie ŠK Bezovec Stará Lehota voči uzneseniu TN-STK-2019/2020-0249. ŠTK na základe uvedených skutočností ruší  uznesenie TN-STK-2019/2020-0249 v plnom rozsahu. (ID 115766, TN-STK-2019/2020-0258)


8. liga Double Star Bet - TN

7. kolo, TJ Žihlavník Omšenie - TJ Dynamo Motešice, ŠTK pre porušenie SP MFS kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Dynamo Motešice. ŠTK odstupuje TJ Žihlavník Omšenie pre porušenie SP a RS na DK s návrhom pokuty 50€ (SP čl. 82/1b, čl. 11, RS čl. 21/k). (ID 115629, TN-STK-2019/2020-0257)


5. Sportika LSŽ - Juh

6. kolo, AFC Nové Mesto nad Váhom - FK Askoll Potvorice, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 09.10.2019 o 16:30 hodine. (ID 688267, TN-STK-2019/2020-0263)

3. kolo, FK Askoll Potvorice - PŠK Bzince pod Javorinou, ŠTK berie na vedomie vyjadrenie PŠK Bzince pod Javorinou. ŠTK pre porušenie SP a RS MFS kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Askoll Potvorice. ŠTK odstupuje PŠK Bzince pod Javorinou pre porušenie SP a RS na DK s návrhom pokuty 50€. ŠTK odstupuje VM Mariána Eliáša (1015863) na DK (SP čl. 52/h, čl. 82/f, čl. 50/3, RS čl. 21/j). (TN-STK-2019/2020-0266)


4. Sportika LMŽ - Juh

6. kolo, TJ Družstevník Hrádok - MFK Stará Turá, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 06.10.2019 o 10:30 hodine. (ID 687630, TN-STK-2019/2020-0259)


Prípravka U11 - Skupina "A"

5. kolo, OŠK Trenčianske Stankovce - TJ JRD Vlára Kľúčové, ŠTK žiada OŠK Trenčianske Stankovce o vyplenie Zápisu zo stretnutia s termínom do 09.10.2019. (TN-STK-2019/2020-0260)

5. kolo, OŠK Selec - Revel sport club, ŠTK žiada OŠK Selec o vyplenie Zápisu zo stretnutia s termínom do 09.10.2019. (TN-STK-2019/2020-0260)

8. kolo, TFK 1939 Záblatie - FK Horná Súča, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v utorok 15.10.2019. (ID 689405, TN-STK-2019/2020-0261)


Prípravka U11 - Skupina "B"

TJ Dynamo Motešice, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím turnaja v sobotu 12.10.2019. (ID 115862, TN-STK-2019/2020-0268)Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 10. októbra 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 274x